Gå til indhold

Organisation, styring, rammer og samarbejde i socialt arbejde

Vil du være med til at løse sociale problemer sammen med borgeren og kunne navigere i gældende lovgivning og praksis i tværprofessionelt samarbejde?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i socialt arbejde. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet klæder dig på til at kunne agere kompetent i det tværprofessionelle samarbejde inden for gældende lovgivning og praksis på det sociale område. Du lærer at handle inden for de gældende juridiske, politiske og organisatoriske rammer, og hvordan du igennem dialog med borgerne kan løse sociale problemer.

Fagligt fokus

Modulet har et praksisnært fokus og henvender sig primært til SOSU-assistenter, pædagogiske assistenter, HK’ere og lignende, der arbejder med borgere med handicap, demens, psykiske eller sociale problemer såvel som forebyggelse.

Modulet kan være relevant for dig, hvis du:

 • Arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde som sagsbehandler eller administrativ medarbejder
 • Arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i eksempelvis boligområder eller fritidsaktiviteter
 • Arbejder i det socialfaglige område
 • Arbejder i dag- eller døgntilbud

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • De juridiske og organisatoriske rammer inden for socialt arbejde i både historisk og nutidigt perspektiv
 • Organisatoriske aspekter af velfærdsstaten og den offentlige forvaltning, og de forskellige myndigheders samspil og indflydelse på det sociale arbejde
 • Globaliseringens rolle og aktuelle udviklingstendenser i organiseringen af den offentlige sektor

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan handle inden for de juridiske, politiske og organisatoriske rammer for det sociale arbejde
 • Du kan indgå i dialog med borgere om løsningen af sociale problemer

Du vil have kompetencer til at:

 • Handle i det tværprofessionelle samarbejde inden for gældende lovgivning og praksis på området

Modulet har følgende indhold:

 • De organisatoriske aspekter af velfærdsstaten og den offentlige forvaltning – herunder samspillet mellem offentlige myndigheder, politik og administration samt økonomisk planlægning og økonomiske rammer for socialt arbejde i kommunerne
 • Globalisering – nationale og globale rammer
 • Aktuelle udviklingstendenser i organiseringen af den offentlige sektor og det sociale arbejde
 • Centrale retslige principper for myndighedsudøvelse og sagsbehandling – herunder Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven, Persondataloven, Offentlighedsloven samt god forvaltningsskik
 • Den sociale lovgivnings historie og den aktuelle juridiske ramme for socialpolitik og socialt arbejde

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Organisation, styring, rammer og samarbejde i socialt arbejde

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

21.12.23

Pris

13.340 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0510348

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Pauline Hagensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 17