Gå til indhold

Information om coronavirus

Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde – tonet mod demens

Skab faglig udvikling og dialog i og uden for din egen organisation.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Modulet er for dig, som ønsker at opnå professionelle kompetencer til at skabe faglig udvikling og dialog i og uden for din egen organisation i arbejdet med borgere med demens.

Du får en sikker fornemmelse af virkemidler og de redskaber en nøgleperson, leder og konsulent på demensområdet kan betjene sig af i sit daglige arbejde, og bliver en væsentlig aktør i implementering og forankring af forsknings- og praksisbaseret viden på arbejdspladsen.

Det faglige indhold

Modulet sætter fokus på hvordan du integrerer din nyerhvervede viden fra demensmodulerne til at skabe forandring, forankring og formidling af ny viden i din organisation igennem følgende emner:

 • Indsigt i de muligheder den sociale diplomuddannelse og demensmodulerne giver i et individuelt, organisatorisk og læringsperspektiv.
 • Metoder til at skabe forandring og forankring, individuelt og i et organisatorisk perspektiv.
 • Forståelse for konsulentrollen i den daglige funktion og konsulentrollen i tværfagligt og tværorganisatorisk samspil.
 • Indsigt i udviklings- og kvalitetsfremmende metoder, også til dokumentation.
 • Organisatoriske strategier for at skabe og vedligeholde trivsel og udviklingsmuligheder

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere eller andre professionelle på demensområdet med minimum en kort videregående uddannelse og minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Social- og sundhedsassistenter eller – hjælpere henvises til Akademiuddannelsen i Socialt Arbejde, der ligeledes har en demensretning målrettet denne målgruppe.

Praktiske oplysninger

Omfanget er ni undervisningsdage á ca. 6 timer (9 – 15) med ca. en uges mellemrum. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synops.

Modulet udbydes under den sociale diplomuddannelse og hænger tematisk sammen med de to specialiseringsmoduler på demensområdet: ”Demens, omsorg og aktivitet” og ”Demens, jura og etik”. Det anbefales at dette modul gennemføres som det sidste men er ikke noget krav. Modulet kan ligeledes tones inden for andre faglige områder end demensområdet.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Omsætning og implementering af teori og metode

Start- og slutdato

06.04.21 - 30.06.21

Tilmeldingsfrist

20.02.21

Pris

11.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00