Gå til indhold

Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde – tonet mod demens

Skab faglig udvikling og dialog i og uden for din egen organisation.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet er for dig, som ønsker at opnå professionelle kompetencer til at skabe faglig udvikling og dialog i og uden for din egen organisation i arbejdet med borgere med demens.

Du får en sikker fornemmelse af virkemidler og de redskaber en nøgleperson, leder og konsulent på demensområdet kan betjene sig af i sit daglige arbejde, og bliver en væsentlig aktør i implementering og forankring af forsknings- og praksisbaseret viden på arbejdspladsen.

Det faglige indhold

Modulet sætter fokus på hvordan du integrerer din nyerhvervede viden fra demensmodulerne til at skabe forandring, forankring og formidling af ny viden i din organisation igennem følgende emner:

 • Indsigt i de muligheder den sociale diplomuddannelse og demensmodulerne giver i et individuelt, organisatorisk og læringsperspektiv.
 • Metoder til at skabe forandring og forankring, individuelt og i et organisatorisk perspektiv.
 • Forståelse for konsulentrollen i den daglige funktion og konsulentrollen i tværfagligt og tværorganisatorisk samspil.
 • Indsigt i udviklings- og kvalitetsfremmende metoder, også til dokumentation.
 • Organisatoriske strategier for at skabe og vedligeholde trivsel og udviklingsmuligheder

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere eller andre professionelle på demensområdet med minimum en kort videregående uddannelse og minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Social- og sundhedsassistenter eller – hjælpere henvises til Akademiuddannelsen i Socialt Arbejde, der ligeledes har en demensretning målrettet denne målgruppe.

Praktiske oplysninger

Modulet består af en vifte af forskellige læringsaktiviteter svarende til 10 ETCS point (270 timer)

Der er 7-9 undervisnings- eller studiedage, men den studerende må forventes af skulle afsætte en dag om ugen til forskellige læringsaktiviteter så som case- og problemorienteret arbejde, aktionslæring, gruppearbejde, selvstudier, træning og øvelser. Som studerende, forventes du at deltage aktivt i undervisningen med eksempler og erfaringer fra dit praksisfelt.

Modulet afsluttes med en skriftlig opgave udformet som en portfolio-opgave.

Modulet udbydes under den sociale diplomuddannelse og hænger tematisk sammen med de to specialiseringsmoduler på demensområdet: ”Demens, omsorg og aktivitet” og ”Demens, jura og etik”. Det anbefales at dette modul gennemføres som det sidste men er ikke noget krav. Modulet kan ligeledes tones inden for andre faglige områder end demensområdet.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde

Start- og slutdato

22.04.25 - 25.06.25

Tilmeldingsfrist

15.12.24

Nummer

0623929

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18 - 2200 KBH N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 1. november

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Gry Segoli

Lektor

+45 51 63 27 24