Gå til indhold
Smilende mand

Ungeindsats i Brøndby skal få flere i uddannelse og i job

Mange udsatte unge har oplevet mødet med kommunen som forvirrende og ukoordineret.

I Brøndby Kommune har man investeret i ’Den kommunale ungeindsats’ (KUI) for at hjælpe flere unge i gang med en uddannelse eller i job. Med KUI-lovgivningen, som blev rullet ud i august 2019, har forvaltningerne nu fået mulighed for at videndele på tværs, hvilket skal sikre, at unge ikke skubbes rundt mellem velmenende professionelle, men de derimod møder et system, som taler sammen. Derudover får de unge en kontaktperson til rådighed, som følger dem trygt gennem overgange og svære perioder.

Mette Overby, programleder i Brøndby Kommune, forklarer situationen således:

”Rigtig mange unge har tidligere oplevet et forvirrende møde med systemet, hvor de gang på gang har måttet forklare deres situation til forskellige fagprofessionelle, fordi forvaltningerne ikke har kunnet dele oplysninger på tværs. Men nu skal kommunerne altså arbejde med en fælles indsats på tværs af skole- og uddannelsesvejledning, børn- og familieindsats og beskæftigelsesindsats. Det betyder, at unge fremover vil møde et system, som deler viden og internt koordinerer, hvem der skal på banen og hvornår. De får også mulighed for at få en KUI-kontaktperson – det vi kalder en ungeguide” siger Mette Overby.

Den unges ønsker og behov i fokus

Den styrkede ungeindsats i Brøndby betyder blandt andet, at kommunen kan tilbyde en ungeguide til alle borgere mellem 8. klasse og 25 år, som ønsker det, og at der helt usædvanligt er mulighed for, at den unge selv kan indstille hvem, de ønsker som deres ungeguide. Herefter lægger kommunen sig i selen for at få det til at gå op.

”Vi ønsker at arbejde med den unge, og det gør vi ved at sætte den unges ønsker og relationer i centrum. Hvis man har et godt forhold til sin dansklærer, kan man bede vedkommende være ens ungeguide og hjælpe med, at man som ung kommer godt igennem overgangen fx fra folkeskole til gymnasium”. forklarer Mette Overby.

Målet er, at unge i Brøndby, som er i kontakt med kommunen, fremover oplever, at de altid kan tage fat i en velkendt kontaktperson, som kender dem og deres situation. At færre unge bliver tabt i overgangene, og deres møde med kommunen bliver en positiv oplevelse, så de har nemmere ved at gennemføre en uddannelse eller komme i job.

Skræddersyet uddannelse til Brøndby Kommune

Ungeindsatsen i kommunen kræver et tæt samarbejde mellem de involverede faglige aktører, og selv om opbakningen til indsatsen er stor, begynder de forskellige fagpersoner ikke nødvendigvis at arbejde tæt sammen fra første dag.

”Det er en ny opgave for medarbejderne, og de skal arbejde på en anderledes måde. Ny lovgivning giver nye muligheder. Det betyder også, at arbejdsgange og kulturer skal gentænkes, og det skal vi hjælpe dem bedst muligt på vej med – og her er uddannelse et godt greb”, fortæller Mette Overby.

Brøndby Kommune har bl.a. gennemført deres egen uddannelse af ungeguiderne, og som noget nyt har velfærdsprofessionelle i kommunen, der arbejder med udsatte unge, fået tilbudt en videreuddannelse i form af ét ud af to nye ungemoduler på Københavns Professionshøjskole.

Tværfagligheden gavner de unge

Ungemodulet til de velfærdsprofessionelle i Brøndby Kommune er tilrettelagt efter cases og procedurer fra deres professionelle virkelighed, og deltagerne kommer fra forskellige fagområder – fx familieafdelingen, uddannelsesvejledningen og jobcenteret. Dette tværfaglige element, at de mødes til fælles undervisning på tværs af fagligheder, fremmer samarbejdet mellem forvaltningerne – til gavn for de unge. Indtil videre er 30 medarbejdere i kommunen i gang med uddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Københavns Professionshøjskole udbyder nu også ungemoduler som åben uddannelse i foråret 2021, så andre kommuner kan videreuddanne sine medarbejdere på området.

Vil du vide mere?

Find vores videreuddannelser inden for beskæftigelsesområdet her: https://www.kp.dk/videreuddannelser/beskaeftigelse/

Er du interesseret i et skræddersyet forløb, der er tilpasset jeres behov?
Læs her om vores konsulentydelser:

Konsulentydelser på beskæftigelsesområdet

Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du vil høre mere om modulerne.

Kontakt

Gunvor Gornitzka

Chefkonsulent

+45 51 38 05 13