Gå til indhold

Naturfagenes sammenhæng og indhold

Lær at skabe sammenhæng, progression og kontinuitet i naturfagsundervisningen

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen naturfagsvejlederden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På modulet arbejder vi med, hvordan du som ressourceperson kan skabe sammenhæng, progression og kontinuitet i naturfagsundervisningen, og hvordan det praktiske og undersøgende arbejde indgår i undervisningen. Vi arbejder med fagets indhold og metoder.

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, er det målet, at du:

 • kan påtage dig ansvar for og være initiativtager til naturfagligt samarbejde på langs og tværs af skolens fagrække og udvikling af skolens naturfaglige undervisning, fx kontakt til eksterne parter.
 • på et fagdidaktisk grundlag kan inspirere og vejlede kolleger og ledelse i forbindelse med arbejdet for at skabe progression og kontinuitet i naturfagsundervisningen på skolen og sikre progression og sammenhæng fra førskolen til indskolingen og siden fra udskolingen til ungdomsuddannelserne.
 • i samarbejde med kollegateams kan analysere og vurdere undervisning, læremidler, herunder digitale, og artefakter for at kunne udvikle undervisningen mod en mere kompetencemålsat undervisning, hvor der skabes grundlag for tværfaglige projektbaserede undervisningsforløb.
 • i samarbejde med kolleger kan trække på viden om og udvikle undervisning, der inkluderer og udfordrer alle elever
 • har viden om og sammen med kolleger kan reflektere over, hvordan de naturfaglige delkompetencer kan udfoldes i undervisningen.
 • har indsigt i og sammen med kolleger kan reflektere over, hvordan viden om børns og elevers udvikling af bl.a. tænkning og begreber samt kognitive taksonomier kan medtænkes i undervisningen, fx i arbejdet med at skabe sammenhæng, kontinuitet og progression i undervisningen.
 • i samarbejdet med kolleger kan vejlede om, hvordan der kan skabes sammenhæng, kontinuitet og progression i undervisningen på de forskellige klassetrin på egen skole.
 • i samarbejdet med kolleger kan vurdere og begrunde, hvordan der kan opbygges en kompetencebaseret undervisning og anvende dette til at udvikle konkret undervisning på skolen.

Hvem deltager?

Lærere i naturfagene, natur/teknologi, biologi, fysik/kemi eller geografi, der varetager funktionen som ressourcepersoner, koordinatorer og faglige vejledere i skolen samt pædagoger, der arbejder med naturfag i deres praksis.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Naturfagenes sammenhæng og indhold

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0736326

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 9.00-14.00

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Sonja Heinrich

Adjunkt

+45 41 89 77 07