Gå til indhold

Naturfag

Efteruddannelse, arrangementer og kurser for naturfagslærere

Efteruddannelse, arrangementer og kurser for naturfagslærere

Se alle relevante efteruddannelser, arrangementer og kurser for naturfagslærere.

Kurser i naturfag

På kurset sættes regler og rammer i konkret perspektiv til undervisningens praksis.

Du lærer at:

  • Mindske risikoen for uheld
  • Håndtere kemikalier
  • Omgås radioaktive kilder forsvarligt
  • Bortskaffe kemiaffald
  • Arbejde sikkert med elektricitet
  • m.m.

Målgruppe

Naturfagslærere.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 17.04.24
Start- og slutdato: 20.08.24 – 21.08.24
Varighed: to kursusdage
Pris: 5.271 kr. (4.217 kr. ekskl. moms)

På kurset arbejder vi med professionelle læringsfællesskaber.

Vi ser på hvilke arbejdsmåder og organisationsformer eleverne kan overføre fra deres arbejde med fællesfaglige forløb til det prøveforberedende arbejde forud for den fælles prøve i naturfagene.

Målgruppe

Naturfagslærere.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 11.08.24
Start- og slutdato
: 11.09.24 – 25.09.24
Varighed: tre kursusdage
Pris: 6.013 kr. (4.811 kr. ekskl. moms)

Planter er noget af det mest mystiske i vores natur. Klodens grønne biodiversitet fortjener vores opmærksomhed, og på dette kursus dykker vi dybt ned i planternes skønne verden.

Der er uendelig mange film, tekster, billeder, simulationer og animationer, der handler om klodens planter. Når vi først vi, ved hvor disse medier findes, og hvad vi skal gøre ved dem, får vi adgang til et væld af læremidler tilpasset vores praksis.

På kurset vil vi arbejde med at finde og udvælge fra det store udbud og sætte det ind i et undervisningsdesign, der passer til undervisningen – vi arbejder med at komme fra vores nysgerrighed til elevernes læring,

Målgruppe

Lærere i naturfag.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 2.09.24
Start- og slutdato
: 30.09.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 625 kr.

I år kan du tage dine elever med til det østafrikanske land Uganda. På kurset får du inspiration til at arbejde med Danidas flotte materiale til bl.a. dansk, billedkunst og n/t – og en unik chance for at møde børnebogsforfatteren Anne Sofie Hammer.

Målgruppe

Undervisere i dansk, natur/teknologi, kreative fag og fagsamarbejde i 1.-5. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.09.24
Start- og slutdato
: 01.10.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 250 kr.

Når vi skal formidle naturfaglige problemstillinger, undersøgelser og viden, kan vi enten gøre, som vi plejer, eller fremstille objekter som visuelle udtryk, der får modtageren til at undres og blive nysgerrig på verden omkring os.

Med temaet insekter som omdrejningspunkt vil vi på kurset arbejde med procesmodeller, der understøtter elevernes æstetiske læreprocesser, samtidig med at eleverne opbygger viden om et naturfagligt fænomen. Gennem æstetiske læreprocesser udvikler eleverne en faglig nysgerrighed, der pirrer sanserne og giver dem mulighed for at fremstille visuelle udtryk, der giver værdi for andre.

Du får eksempler på, hvordan du kan tilpasse kursets indhold til flere naturfaglige temaer og visuelle udtryk, samt ideer til undervisning for alle elever i naturfagene, billedkunst og håndværk & design.

Målgruppe

Lærere i naturfagene og de praktisk-musiske fag i 1.-9. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 6.09.24
Start- og slutdato
: 9.10.24 – 10.10.24
Varighed: to kursusdage
Pris: 1.075 kr.

Kurset giver en bred introduktion med eks. på didaktik, pædagogik og emner inden for undervisning for bæredygtig udvikling.

Vi vil arbejde med emner såsom:

  • Bæredygtig udvikling i skolen
  • Kritisk dannelse, dilemmaer og interessekonflikter
  • Mål og indhold som giver mening i forhold til bæredygtig udvikling

Målgruppe

Naturfagslærere.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 13.10.24
Start- og slutdato
: 13.11.24 – 27.11.24
Varighed: tre kursusdage
Pris: 6.071 kr. (4.857 kr. ekskl. moms)

Spænder overgangen mellem indskoling, mellemtrin og udskoling ben for elevernes progression og læring? Kunne du tænke dig at arbejde med den røde tråd i jeres naturfagsteam?

Kurset vil fokusere på progression i naturfagene og samarbejde på langs og på tværs.

Målgruppe

Naturfagslærere.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 26.01.25
Start- og slutdato
: 26.02.25 – 12.03.25
Varighed: tre kursusdage
Pris: 5.846 kr. (4.677 kr. ekskl. moms)

Naturfag og æstetik; hænger det overhovedet sammen?

På dette kursus eksperimenterer vi med forskellige kreative og æstetiske tilgange til undervisning og læring i naturfag. Vi eksperimenterer bl.a. med scenariedidaktik, playful learning og kreativ formidling.

Målgruppe

Naturfagslærere.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 20.02.25
Start- og slutdato
: 20.03.25 – 21.03.25
Varighed: to kursusdage
Pris: 5.076 kr. (4.061 kr. ekskl. moms)

Praksisfaglighed kan gribe elever og give dem mod på at engagere sig i faget på en ny måde. På kurset folder vi praksisfagligheden ud, og du kommer tilbage til din skole med konkrete værktøjer til at forny din fysik/kemi-undervisning for alle elever.

Målgruppe

Fysik/kemi-lærere i udskolingen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 01.06.25
Start- og slutdato: 01.09.25 – 03.09.25
Varighed: tre kursusdage
Pris: Annonceres senere

Kurset fokuserer på fagdidaktik i naturfag med eksempler på undersøgelser, praktisk arbejde, observationer, modeller, systematik, IT i faget og uderummet med en tilhørende ekskursion.

Kurset er et samarbejde med LIFE, hvor 1 af dagene finder sted på LIFE Campus i Lyngby.

Målgruppe

Til alle, som underviser i natur/teknologi.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 01.06.25
Start- og slutdato: 02.09.25 – 04.09.25
Varighed: tre kursusdage
Pris: Annonceres senere

På kurset får du mulighed for at arbejde med bæredygtighed i geografi. Kurset giver eksempler på didaktik og emner i progression. Fokus på kritisk dannelse, dilemmaer, interessekonflikter og mål og indhold som giver mening ift. bæredygtig udvikling.

Målgruppe

Geografi- lærere i udskolingen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 01.06.25
Start- og slutdato: 03.09.25 – 17.09.25
Varighed: tre kursusdage
Pris: Annonceres senere

Kurset udfordrer begrebet bæredygtighed og perspektiverer det konkret til folkeskolens biologiundervisning. Vi udfordrer, hvordan temaet kan løftes i undervisning og elevernes hverdag ved at skabe en dybere forståelse, respekt og værdsættelse for naturen. Vi udfordrer bæredygtige praksisser i udeliv og klasseværelse og diskuterer elevernes natursyn, handlekompetence og stigmatisering.

Målgruppe

Udskolingslærere i naturfag, særligt Biologi.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 01.06.25
Start- og slutdato: 03.03.26 – 14.04.26
Varighed: to kursusdage
Pris: Annonceres senere

Lærer i skolen

Naturfagsvejleder

På diplomuddannelsen til naturfagsvejleder lærer du at arbejde professionelt med at udvikle, rådgive om og koordinere skolens naturfagsundervisning.

Bliv naturfagsvejleder

Naturfagskurser på Bornholm

Er du interesseret i kurser og arrangementer i naturfag på Bornholm?

Se naturfagskurser på Bornholm

Kontakt

Har du spørgsmål om vores kurser, moduler, konferencer og forløb for lærere, pædagoger og ledere i skolen?

Hvis du har generelle spørgsmål om adgangskrav, tilmelding eller optagelse på vores efteruddannelser og arrangementer – eller hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte – kan du kontakte:

Studieservice

Videreuddannelse

+45 72 48 75 40

Se telefontider.

Hvis du vil høre mere om et specifikt forløb, skal du skrive eller ringe til kontaktpersonen under ‘Kontakt’ på siden for det enkelte kursus, modul eller konference.