Gå til indhold

Sikkerhedskursus for naturfagene

Få styrket dine forudsætninger for at øge sikkerheden i laboratoriet, og få opdateret din viden om nyeste standarder og retningslinjer

På kurset sættes regler og rammer i konkret perspektiv til undervisningens praksis.

Du lærer at:

 • Mindske risikoen for uheld
 • Håndtere kemikalier
 • Omgås radioaktive kilder forsvarligt
 • Bortskaffe kemiaffald
 • Arbejde sikkert med elektricitet
 • m.m.

Om undervisningen

Kurset indeholder gennemgang af lovgivning på området, oplæg om hensigtsmæssig laboratorieadfærd samt praktiske øvelser. Desuden indgår et par timers superviseret laboratoriearbejde.

Kurset indeholder ikke førstehjælp.

Hvem deltager?

Naturfagslærere.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Forår 2024

Sikkerhedskursus for naturfagene

Start- og slutdato

06.05.24 - 07.05.24

Tilmeldingsfrist

06.04.24

Nummer

0517731

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

4.720 kr.

3.776 kr. ekskl. moms

Hvor

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Hvornår

To kursusdage: kl. 9.00-15.00, 06.05.24 & 07.05.24

Efterår 2024

Sikkerhedskursus for naturfagene

Start- og slutdato

20.08.24 - 21.08.24

Tilmeldingsfrist

17.06.24

Nummer

0651645

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

5.271 kr.

4.217 kr. ekskl. moms

Hvor

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Hvornår

To kursusdage: kl. 09:00-15:30, d. 20.08.2024 & 21.08.2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Sonja Heinrich

Adjunkt

+45 41 89 77 07