Gå til indhold

Sikkerhedskursus for naturfagene

Få styrket dine forudsætninger for at øge sikkerheden i laboratoriet og lev op til gældende retningslinjer

Om kurset

På sikkerhedskurset får du styrket dine forudsætninger for at øge sikkerheden i laboratoriet og dermed leve op til gældende retningslinjer.

Kurset tager udgangspunkt i aktuel lovgivning samt gældende retningslinjer for sikkerhed i naturfagsundervisningen i folkeskolen, særligt rettet mod fysik/kemi. Regler og rammer sættes i konkret perspektiv til undervisningens praksis.

På kurset gennemgår vi sikkerhedsaspekter – både teoretisk og gennem udvalgte praktiske øvelser fra såvel fysikken som kemien.

Du får viden om gældende lovgivning og bliver i stand til at omsætte denne til egen praksis.

Det får du ud af kurset

Ved deltagelse vil du blandt andet få viden om, hvordan du:

  • mindsker risikoen for uheld i laboratoriet
  • håndterer og bruger kemikalier
  • forsvarligt omgås og bruger radioaktive kilder
  • bortskaffer kemikalieaffald
  • arbejder sikkert med elektricitet

Efter tilfredsstillende deltagelse i kurset modtager du et sikkerhedskursusbevis.

Hvem deltager?

Kurset er målrettet lærere, som har undervist i naturfag i en årrække, og som ønsker at opdatere deres viden om sikkerhed i laboratoriet til nyeste standarder. Det er også relevant for lærere, som af hensyn til den fælles naturfagsprøve og vejledningen op til denne ønsker at blive bedre i stand til at vurdere, hvornår der kan være særlige risikomomenter ved elevernes egne undersøgelser.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Sikkerhedskursus for naturfagene

Start- og slutdato

06.05.24 - 07.05.24

Tilmeldingsfrist

06.04.24

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

4.720 kr.

3.776 kr. ekskl. moms

Hvor

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Nummer

0517731

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Peter Mikael Hansen

Lektor

+45 41 89 75 37