Gå til indhold

Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet

På modulet arbejder vi med at udvælge, begrunde og reflektere over brugen af metoder i forebyggende, udredende, inddragende og intervenerende opgaver på børnehandicapområdet.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen børnehandicapden sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Du bliver bedre til at arbejde reflekteret og metodisk med problemstillinger hos børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og begrunde valget af metode.

Der er fokus på inddragelse af børn, unge, familier og netværk samt koordination og samarbejde med andre professionelle.

Fagligt indhold på modulet

 • Metodebegreber og metodeforståelse i socialt arbejde på børnehandicapområdet
 • Udvalgte metoder i det forebyggende, udredende, inddragende og intervenerende arbejde med børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og deres familie og netværk.

Hvem deltager?

Modulet er primært for dig, som arbejder som rådgiver på myndighedsområdet med børn og unge med handicap/funktionsnedsættelser – men hvis du har et tæt samarbejde med rådgivere (fx som pædagog eller underviser) er modulet også relevant for dig.

Læs online

Du kan nu læse de to moduler på retningen ’børnehandicap’ online. Undervisningen er en kombination af e-læring, hvor du selv læser og reflekterer over det læste, og fælles undervisning på den digitale platform Zoom. I e-læringsdelen lærer du fx via podcasts, film, faglig litteratur og refleksionsøvelser, og i Zoom-delen drøfter vi sammen det læste og sætter det i relation til din og/eller dine medstuderendes praksis.

KP har indgået et samarbejde med UCL om at udbyde de to børnehandicap-moduler. UCL udbyder modulet ’Tilgange og begreber på børnehandicapområdet’, og KP udbyder modulet ’Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet’. Undervisningen foregår online og er af samme kvalitet, og studerende fra hele Danmark kan derfor deltage i begge moduler.

Dette modul er gratis pga. tilskud fra Socialstyrelsen hvis du arbejder med udsatte børn og unge enten på myndighedsområdet eller som udfører i almene eller sociale tilbud. Da der er et begrænset antal plader, bruger vi først-til-mølle princippet.

Gratis pga. tilskud fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen giver tilskud til modulet, hvis du arbejder med udsatte børn og unge enten på myndighedsområdet eller som udfører i almene eller sociale tilbud.

Da der er et begrænset antal plader, bruger vi først-til-mølle princippet. Du vil modtage en mail fra studieservice, om hvorvidt du får tilskuddet.

Sådan søger du om tilskud

For at komme i betragtning til tilskuddet skal du – i forbindelse med din tilmelding til modulet – angive:

 • hvilken organisation, du er ansat i

Herefter skal du angive om, du er enten:

 • Myndighedsrådgiver/socialfaglig konsulent
 • Leverandør af sociale tilbud og indsatser
 • Medarbejder i almene tilbud

I tilmeldingen kan du angive Socialstyrelsens EAN-nummer, 5798000354838.

Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet.

For mere information kontakt Annemette Matthiessen på amat@kp.dk.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet - online

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.07.24

Nummer

0511458

Ledighed

Ledige pladser

Pris

13.600 kr.

Hvor

Online

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 01.06.24

Efterår 2025

Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.07.25

Nummer

0888217

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres i marts 2025.

Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet - Online

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.07.25

Nummer

0888852

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Online

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres i marts 2025.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Annemette Matthiessen

Lektor

+45 51 63 26 28