Gå til indhold

Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner

Styrk dine kompetencer i det sociale arbejde med unge i sårbare og udsatte positioner

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen unge i sårbare positionerden sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På dette modul får du styrket dine kompetencer i det sociale arbejde med unge i sårbare og udsatte positioner. Du får arbejdet med at koble teori og praksis, så dit udgangspunkt for at reflektere over og udvikle din faglighed i det tværprofessionelle samarbejde med og omkring de unge, deres netværk og professionelle samt civilsamfundsbaseret netværk bliver styrket. Her vil være fokus på konkrete metoder til at motivere og samarbejde med de unge og skabe forandringsprocesser.

Undervisningen vil være praksisnær og tæt koblet til dit arbejdsliv og inddrage ungeperspektiver med henblik på at øge indsigten i de unges hverdagsliv.

Modulet indkredser unge som målgruppe til unge mellem 15 og 30 år.

Det faglige indhold

På modulet vil du bl.a. komme til at arbejde med nedenstående emner:

 • Metodiske tilgange i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner i relation til socialfaglige samt uddannelses- og beskæftigelsesindsatser
 • Samarbejde og inddragelse af den unge og pårørende / netværk
 • Demokratisk deltagelse og samskabelse
 • Kommunikation, organisation og tværfagligt samarbejde
 • Metoder og tilgange til social inklusion
 • De unges egne perspektiver

Forløbet afvikles over 7 dage plus et eksamensseminar. Undervisningen planlægges som udgangspunkt i tidsrummet 9 – 15. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen.

Hvem deltager?

Modulet er for dig der arbejder som fagprofessionel med unge mellem 15 og 30 år. Du kan arbejde i såvel psykiatrien, det almene område, det forebyggende område, i det specialiserede socialområde eller beskæftigelsesområdet.

Modulet kan tages selvstændigt eller som en del af studieretningen ’Unge i sårbare positioner’, under den sociale diplomuddannelse.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.07.24

Nummer

0656339

Ledighed

Ledige pladser

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 1. juni 2

Gratis pga. tilskud fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen giver tilskud til modulet, hvis du arbejder med udsatte børn og unge enten på myndighedsområdet eller som udfører i almene eller sociale tilbud.

Da der er et begrænset antal plader, bruger vi først-til-mølle princippet. Du vil modtage en mail fra studieservice, om hvorvidt du får tilskuddet.

Sådan søger du om tilskud

For at komme i betragtning til tilskuddet skal du – i forbindelse med din tilmelding til modulet – angive:

 • hvilken organisation, du er ansat i

Herefter skal du angive om, du er enten:

 • Myndighedsrådgiver/socialfaglig konsulent
 • Leverandør af sociale tilbud og indsatser
 • Medarbejder i almene tilbud

I tilmeldingen kan du angive Socialstyrelsens EAN-nummer, 5798000354838.

Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Gunvor Gornitzka

Chefkonsulent

+45 51 38 05 13