Gå til indhold

Matematisk opmærksomhed og naturfaglige fænomener – børnehaveklasseleder

På modulet lærer du, hvordan du med en legende og undersøgelsesbaseret tilgang kan understøtte børns matematiske opmærksomhed og naturfaglige interesse fra skolestart.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen børnehaveklasselederden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På dette modul får du indblik i, hvordan du i samarbejde med forældre, kolleger og ressourcepersoner kan udvikle børns matematiske opmærksomhed og viden om naturfaglige fænomener på en alderssvarende måde i børnehaveklassen. Modulet har fokus på en legende tilgang til læring og deltagelsesmuligheder for alle børn.

Det faglige indhold

Temaer på modulet er bl.a.:

 • Udviklingen af børns matematiske opmærksomhed ved skolestart
 • Sciencedidaktik og legende og undersøgelsesbaserede læringsmiljøer
 • Inddragelse af hverdagsfænomener, den omgivende natur samt andre eksterne læringsmiljøer
 • Pædagogiske forløb der inddrager relevante naturfaglige temaer, herunder fx bæredygtighed
 • Hverdagssamtalen som udgangspunktet for børns begyndende fagsprog omkring matematik og naturfaglige fænomener

Om undervisningen

Undervisningen foregår som en vekslen mellem faglige oplæg, fælles holdrefleksion, gruppediskussioner og refleksioner samt analyse og diskussion af konkrete materialer og metoder.

Eksamen

Eksamen kan foregå individuelt eller som gruppe.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til pædagoger og lærere, der ønsker at efteruddanne sig til børnehaveklasseledere eller ønsker kompetenceudvikling i arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i overgangen fra dagtilbud til skole.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Matematisk opmærksomhed og naturfaglige fænomener

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0616097

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Mandag 13.00-17.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Charlotte Øhrstrøm

Lektor

+45 41 89 71 77