Gå til indhold

Litteratur og litteraturdidaktik

Brænder du for danskfaget? Vil du vide mere om undersøgende litteraturtilgange og veje til at engagere elever i litteraturens foranderlighed?

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen danskvejlederden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Det får du ud af modulet

Du lærer at udvælge, begrunde, analysere og fortolke litteratur ud fra forskellige tilgange og metoder. Du kan diskutere og udvikle din og dine kollegers litteraturundervisningen ud fra begrundede valg og forskellige didaktiske kriterier, samt forskningsresultater.

Efter Litteratur og litteraturdidaktik kan du:

 • analysere og fortolke litteratur ud fra begrundede litteraturteoretiske og –metodiske tilgange
 • analysere og fortolke nyere og ældre litteratur ud fra centrale elementer som genre, komposition, fortæller, virkemidler og stil
 • diskutere og håndtere fagdidaktiske problemstillinger og metoder, der lægger op til en undersøgende og udviklende litteraturundervisning herunder litteraturens egenart og legitimering.

Det faglige indhold på modulet

Modulet giver dig indsigt i forskellige litteraturteoretiske, -didaktiske og -metodiske tilgange, som du kan overføre til og bruge i din praksis.

Desuden lærer du om litteraturens historiske foranderlighed og kontekstforankring samt om forskellige genrer, perioder og forfattere i dansk litteratur. Du får viden om forskellige litterære undersøgelsesmetoder herunder den undersøgende tilgang, så du kan udvikle din og dine kollegers praksis med fokus på litteratur og fortolkning.

Du får viden om:

 • litteraturteoretiske, -didaktiske og -metodiske tilgange og forskningsresultater
 • litteratur og litteraturens egenart som æstetisk artefakt
 • diskussion af fagdidaktiske problemstillinger.

Om undervisningen

Undervisningen varierer mellem oplæg, gruppearbejde og selvstændige studieaktiviteter.

Eksamen

Modulet afsluttes med en 12-siders opgave ud fra en selvvalgt problemformulering.

Hvem deltager?

Modulet er for dig som er skolelærer eller pædagog, og som gerne vil udvikle dine kompetencer inden for dansk litteratur.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Litteratur og litteraturdidaktik

Start- og slutdato

03.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0556258

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 9.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Dorte Østergren-Olsen

Lektor

+45 41 89 73 82