Gå til indhold

Information om coronavirus

Ledelse af forandringsprocesser

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen projektledelse og organisationsudviklingden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Beskrivelse

På dette modul arbejder vi med forskellige teoretiske perspektiver på forandringsledelse, både forstået som forandringer, der udspringer af politiske- eller ledelsesmæssige beslutninger og forandringer på mikroniveau, hvor medarbejdere skaber forandringer for at møde borgeren professionelt og kompetent.
Du kan lære at lede komplekse dialoger, beslutninger og processer, der kan give forandringerne mening, samt skabe deltagelse og ejerskab hos de involverede.

Udgangspunktet for undervisningen er, at du kobler modulets teori og metode til dine opgaver på arbejdspladsen, så det du lærer på modulet, kan bidrage relevant til praksisudvikling i din organisation. I løbet af modulet afprøver du en eller flere metoder i din egen praksis, og i undervisningen analyserer og reflekterer du sammen med andre studerende over erfaringer med det.

Læringsmål

Den studerende

 • kan påtage sig ledelsesopgaver og ledelsesrolle ift at tilrettelægge, håndtere, udvikle og evaluere forandringsprocesser i organisationer på et professionelt etisk grundlag
 • kan facilitere og udvikle refleksivt og systematisk samarbejde om forandringsprocesser i organisationer med organisatorisk læring som omdrejningspunkt
 • har viden om forskellige perspektiver og teorier om ledelse og om ledelse af forandringsprocesser med afsæt i arbejde med modsætninger og udviklingspotentialer i organisationen.
 • har forståelse af ledelse, magt og etik imellem samfundsinteresser, brugerinteresser og institutionsinteresser.
 • kan reflektere over ledelsesvirksomhed i samspil med interne og eksterne interessenter og partnere i og uden for organisationen.
 • har indsigt i ledelse af udviklingsarbejde som en kompleks proces
 • kan beskrive og kommunikere forskellige samarbejds- og ledelsesformer i organisationer
 • kan deltage i og lede forandringsprocesser i projekter og udviklingsarbejde.
 • kan påtage sig lederopgave og lederrolle i forhold til konsultative processer i egen praksis.

Målgruppe

Ressourcepersoner: Vejledere, Spydspidser, Projektledere, Koordinatorer, Teamkoordinatorer, Faglige fyrtårne.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Der er pt. ingen aktive hold for det valgte modul. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00