Gå til indhold

Ledelse af forandringsprocesser

Blev bedre til at lede udvikling, forandring og forbedring i din organisation.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen projektledelse og organisationsudviklingden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Når du har været på dette modul, kan du:

 • Skabe motivation i forbindelse med forandringer
 • Meget bedre håndtere modstand
 • Forstå hvad det er, der sker i forandringsprocesser
 • Bruge forskellige metoder og konkrete værktøjer til at skabe forandringer i din organisation
 • Forstå den rolle, du selv spiller som forandringsleder
 • Analysere, hvad der er på færde i forbindelse med forandringer i organisationen

Det faglige indhold på modulet

Vi kan nok hurtigt blive enige om, at forandringer er et grundvilkår for arbejdslivet i dag.
Så hvordan kan vi arbejde med dem, så de skaber værdi, motivation og mening fremfor modstand, frustration og følelsen af meningsløshed?

Det tager dette modul fat om.

På modulet kan du lære at lede komplekse dialoger, beslutninger og processer, der kan give forandringerne mening, samt skabe deltagelse og ejerskab hos de involverede. Hvis du har en rolle, hvor du står i spidsen for læreprocesser, udviklingstiltag eller forandringsprojekter, kan dette modul styrke din evne til at skabe resultater og få alle med.

Vi skal arbejde med forskellige teorier om forandringer og forandringsledelse, både forstået som forandringer, der udspringer af politiske- eller ledelsesmæssige beslutninger og forandringer på mikroniveau, hvor medarbejdere skaber forandringer for at møde borgeren professionelt og kompetent.

Vi kobler teorierne til forskellige greb, værktøjer og metoder, som du kan bruge, når du selv skal lede forandringer og forbedringer i din praksis.

Udgangspunktet for undervisningen er, at du kobler modulets teorier og metoder til dine opgaver på arbejdspladsen, så det, du lærer på modulet, kan hjælpe dig med at løse dine opgaver i din organisation.

I løbet af modulet afprøver du en eller flere metoder i din egen praksis, og i undervisningen analyserer og reflekterer du sammen med andre studerende over erfaringer med det.

Om undervisningen

”Den der bevæger armene lærer noget!”

Vi tror på, at du lærer mest, hvis du selv er aktivt deltagende. Derfor arbejder vi med en variation af undervisningsformer, hvor du også selv er aktiv en stor del at tiden.

Din aktive deltagelse ses som nøglen til læring, så derfor skal du forvente at blive aktivt involveret og deltage med egne erfaringer, holdninger og spørgsmål.

Undervisningen sker som en vekselvirkning mellem oplæg, gruppearbejde, refleksionsøvelser og andre typer processer, så der er variation i dagene.

Der er 6 undervisningsdage kl. 9.00-14.30, to studiegruppedage, hvor I arbejder med en stillet opgave og to vejledninger, hvoraf den ene er en hel dag for hele holdet samlet, mens den anden foregår i studiegrupperne.

Eksamensform

Modulet afsluttes med en eksamen, hvor du skal skrive en lille opgave på max. 6 sider og til mundtlig eksamen med udgangspunkt i den. Eksamen tager udgangspunkt i en problemstilling, du selv vælger, og hvor du bruger noget af modulets teori og metode til at pege på, hvordan du forstår denne problemstilling og hvordan du kan handle på den. Du kan gå til eksamen alene eller i gruppe med en eller to andre medstuderende. e.

Hvem deltager

Dig, der arbejder med at skabe forandringer og forbedringer.

Modulet henvender sig til alle medarbejdere, som har en rolle i forbindelse med at skabe forandringer, udvikling og læring i organisationer. Konkret kan det for eksempel være projektledere, vejledere, spydspidser, faglige koordinatorer, teamkoordinatorer eller faglige fyrtårne.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Ledelse af forandringsprocesser

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621622

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 09.00-14.30. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Efterår 2025

Ledelse af forandringsprocesser

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0623716

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Torsdag 09.00-14.30. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Mia Fihl

Lektor

+45 41 89 86 42