Gå til indhold

Læse- og skriveteknologi

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen undervisning og vejledning for unge og voksneden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Læringsmål

Den studerende

 • kan på grundlag af opdateret forskningsbaseret viden om skriftsprogsvanskeligheder og læse- og skriveteknologi reflektere didaktisk over brugen af it-baserede læremidler og læse- og skriveteknologi i læse-, stave- og skriveundervisningsforløb samt i anden fagundervisning
 • kan identificere og analysere børn, unge eller voksnes behov for teknologiunderstøttelse af læse-, stave- og skriveprocesser i undervisning, uddannelse, beskæftigelse eller privatliv
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsforløb i læsning, stavning og skrivning med velbegrundet inddragelse af læse- og skriveteknologi
 • kan vejlede børn, unge eller voksne samt relevante aktører om inkluderende læringsmiljøer i relation til udvælgelse, anskaffelse og implementering af læse- og skriveteknologi i undervisningen samt muligheder og behov for dispensationer eller særlig undervisningstilrettelæggelse
 • kan analysere og vurdere organisatoriske forhold med betydning for implementering og udvikling af undervisnings- og støttetiltag i inkluderende læringsmiljøer

Målgruppe

Målgruppen er undervisere og andre, der ønsker at arbejde med teknologiunderstøttet udvikling af børn eller unge og voksnes skriftsprogsfærdigheder.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Læse- og skriveteknologi

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0510186

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Hvornår

Mandag 9.00-14.00

ECTS

10

Efterår 2024

Læse- og skriveteknologi

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0555861

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Hvornår

Mandag 09.00-13.00

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Vibeke Sønderberg Asmussen

Lektor

+45 41 89 71 25

Minna Nørgaard Bruun

Lektor

+45 41 89 74 40