Gå til indhold

Konsulentarbejdets metoder

Bliv bedre til at kommunikere og facilitere.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen projektledelse og organisationsudviklingden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Undervejs i forløbet træner du dine kompetencer i forhold til at vurdere og anvende konsultative metoder i dialoger med og blandt kollegaer. Det betyder, at du afprøver en eller flere metoder i din egen praksis, og i undervisningen analyserer og reflekterer du sammen med andre studerende over erfaringer med dette.

Det får du ud af modulet

På modulet får du:

 1. fyldt din værktøjskasse godt op med metoder til at kommunikere, facilitere og skabe refleksion og læring i din organisation
 2. øget din forståelse for, hvordan du kan kommunikere vellykket i din rolle som konsulent
 3. viden om forskellige perspektiver og teorier til at analysere dit konsultative arbejde
 4. øget forståelse for den rolle, du selv spiller som konsulent

Det faglige indhold på modulet

Hvis du gerne vil have flere metoder til at facilitere og kommunikere, er dette modul noget for dig. Vi har fokus på rollen som konsulent og de metoder, som kan hjælpe dig til at lykkes med den opgave, du har. Som konsulent har du en særlig rolle i organisationen – du er ofte en nøglemedarbejder, som skal være med til at indfri organisationens visioner og strategier, højne kvaliteten af kerneopgaven, løse allehånde udviklingsopgaver og implementere forandringsprojekter.

Uanset om du er vejleder, teamkoordinator, udviklingskonsulent, projektleder eller noget andet, så har du en opgave, hvor du varetager såkaldt distribueret ledelse – du har ledende opgaver, og samtidig ikke formelt ledelsesansvar. Det stiller nogle særlige krav til din måde at løse opgaven på.

På dette modul tager vi fat i dit hvordan.

Hvordan du kan lykkes med at skabe den udvikling, forbedring, implementering, som du har til opgave. Du bliver klogere på forskellige måder at løse dine konsultative opgaver på, herunder forskellige positioner, du kan indtage.

Vi træner brugen af de konkrete metoder og teknikker, du kan bruge i dit virke som konsulent, såsom spørgeteknikker, anerkendende kommunikation, facilitering og positionering. Modulet sigter på at udbygge din værktøjskasse som konsulent, øge dine kompetencer, og udvide din pallette for opgaveløsning.

Om undervisningen

På modulet arbejder vi med en variation af undervisningsformer, så du får mulighed for at tilegne dig stoffet på flere måder. Din aktive deltagelse ses som nøglen til læring, så derfor skal du forvente at blive aktivt involveret og deltage med egne erfaringer, holdninger og spørgsmål. Undervisningen sker som en vekselvirkning mellem oplæg, gruppearbejde, refleksionsøvelser og andre typer processer.

Vi arbejder med understøttelse af læring gennem visuelle og digitale midler, samt gennem kropslige tilgange ud over de mere klassiske oplæg og gruppedrøftelser. Og hele tiden at afprøve, øve og koble til din egen praksis derhjemme.

Eksamensform

Eksamen på modulet består af en mundtlig prøve på grundlag af et praktisk produkt og en synopsis. Det praktiske produkt består i en video-optaget sekvens af dig i aktion, hvor du bruger en af de metoder, vi har arbejdet med i undervisningen.

Den mundtlige eksamination varer 30 min. inkl. votering og feedback. Der vurderes efter 7-trinsskalaen.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til alle medarbejdere, der arbejder konsultativt i for eksempel en vejlederrolle, en konsulentrolle, en teamkoordinatorrolle eller en projektlederrolle. At arbejde konsultativt vil sige, at man arbejder med at gøre andre i stand til at løse kerneopgaven bedst muligt – frem for at rette sig mod selv at løse kerneopgaven. Så man har til opgave – på den ene eller anden måde – at bistå organisationens medlemmer i at organisere sig bedst muligt om løsning af kerneopgaven, så de ønskede mål nås. Konkret kan det for eksempel være udviklingskonsulenter, faglige konsulenter, projektledere, vejledere, spydspidser, faglige koordinatorer, teamkoordinatorer eller faglige fyrtårne.

Model af en person, der bruger mod, forståelse, handlerum og politisk systemstyring til refleksion og samarbejde med kolleger, til at finde vær i kerneopgaven

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

efterår 2023

Konsulentarbejdets metoder

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

15.05.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0467587

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Mia Fihl

Lektor

+45 41 89 86 42