Gå til indhold

Kommunikation

Kommunikation er et af de vigtigste redskaber i arbejdet med mennesker. Det er samtidig en af vores største udfordringer. På modulet tages der afsæt i dine erfaringer, som vil danne grundlag for at forstå udvalgte teoretiske perspektiver.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

I mødet med andre professionelle får du lejlighed til at udvikle dine kommunikative kompetencer gennem oplæg, diskussioner og øvelser.

 • Du lærer at forstå forskellige perspektiver på kommunikation, så du genkender de barrierer og muligheder, du står overfor
 • Du lærer at forstå kompleksiteten i den professionelle kommunikation, så du selv kan blive mere effektiv.
 • Du bliver bedre til at komme igennem med dine budskaber
 • Du får inspiration gennem den tværfaglige deltagelse
 • Du får trænet dine kommunikative færdigheder

Målgruppe

Modulet henvender sig til professionelle, som opfylder adgangskravet til diplomuddannelse, som f.eks.

 • sygeplejersker
 • pædagoger
 • fysioterapeuter
 • socialrådgivere
 • psykomotoriske terapeuter
 • mm., som har 2 års erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Praktiske oplysninger

Modulet er på deltid og udbydes en gang om året.

Modulet afsluttes med en mundtlig gruppeprøve på baggrund af et skriftlig oplæg.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Kommunikation

Start- og slutdato

31.01.24 - 29.05.24

Tilmeldingsfrist

06.12.23

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0508900

Pris

15.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

Hvornår

Datoer annonceres senest den 01.12.23

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Maria Soo Hee Moll Cronwald

Adjunkt

+45 51 38 06 18