Gå til indhold

Karrierevejledning og bæredygtighed

Vi sætter bæredygtighed på dagsordenen i vejledningsfeltet. På dette modul kan du finde inspiration til, hvordan du på en meningsfuld måde kan arbejde med vejledning i et bæredygtighedsperspektiv.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, har du været med til at undersøge og udvikle handlemuligheder i forhold til at sætte bæredygtighed på dagsordenen i forbindelse med karrierevejledning.

Dit udbytte er:

 • At få viden om begreberne bæredygtighed og karrierevejledning og sammenhængen imellem disse i relation til karrierevejledning af børn, unge og voksne
 • At forstå og reflektere over forskellige politiske perspektiver og interessekonflikter i forhold til bæredygtighed, herunder FNs 17 Verdensmål, i relation til karrierevejledning
 • At kunne vurdere vejledningsfagets rolle, mulighed og ansvar i arbejdet med karrierevejledning og bæredygtighed i et lokalt og globalt perspektiv
 • At kunne udvikle, tilrettelægge, anvende og evaluere karrierevejledning for børn, unge og voksne som indeholder bæredygtighedsperspektiver
 • At kunne indgå i fagligt og tværfagligt udviklingsarbejde med fokus på et bæredygtighedsperspektiv

Det faglige indhold på modulet

Modulet retter sig mod alle målgrupper, som du som vejleder kan have, og vi arbejder med relevante perspektiver i forhold til din og øvrige deltageres praksis.

Indholdet er:

 • Definitioner af bæredygtighed og karrierevejledning og betydningen af vejlederens rolle og etik i forhold hertil
 • Vejledningspraksis i forhold til børn, unge og voksne, som adresserer bæredygtighed
 • Politiske prioriteringer og perspektiver på bæredygtighed, herunder FNs 17 Verdensmål
 • Fagligt og tværfagligt samarbejde om og udvikling af vejledning i et bæredygtighedsperspektiv

Om undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog og gruppearbejde. Der vil både være teoretisk præsentation, øvelser og praktisk anvendelighed på planen for mødegangene. Der vil være mulighed for undersøgende opgaver mellem undervisningsgangene.

Hvem deltager?

Modulet er for dig der arbejder som vejleder for børn, unge eller voksne.

Du kan også være på vej til at blive vejleder og har interesse for at sætte bæredygtighed på dagsordenen i din kommende vejlederpraksis. Måske møder du klimabekymringer i din vejledningspraksis, og ønsker at kvalificere din måde at møde disse.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Karrierevejledning og bæredygtighed

Start- og slutdato

01.10.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0558280

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Tirsdag 10.00-14.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Forår 2025

Karrierevejledning og bæredygtighed

Start- og slutdato

01.04.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0579278

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

ECTS

5

Hvornår

Typisk 3-6 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Inger-Lise Petersen

Lektor

+45 41 89 86 35