Gå til indhold

Idræt i skolen

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen idræt, krop og bevægelseden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Du vil i forløbet udvikle faglige forudsætninger for at arbejde med udvikling af idrætsfaget som dannelsesfag og idrætspraksis i skolen. Du vil blive stærk i at udvikle fagets røde tråd, progression og temaer, og du vil kunne udvikle faget med blik for samfundsmæssige og kulturelle tendenser. Der vil blive lagt vægt på at give dig teoretiske og praktiske redskaber til selvstændigt at kunne udvikle din egen praksis i forhold til klasseledelse, elevernes deltagelse, trivsel og læreprocesser.

Det får du ud af modulet

 • Du lærer at udvikle idrætsfaget som et dannelsesfag
 • Du lærer at arbejde reflekterende og udvikle egen praksis med blik for
  • rød tråd, progression og tematikker i faget
  • børn og unges deltagelsesmuligheder, trivsel og læreprocesser i undervisningen
  • samfundsmæssige og kulturelle aktuelle tendenser
 • Du får redskaber til at arbejde med klasseledelse, relations arbejde og elevmedbestemmelse gennem reflekteret organisering og struktur og idrætslige aktiviteter.

Det faglige indhold på modulet

Der vil være fokus på

 • Idræt som dannelsesfag
 • Faget i skolen i dag – herunder indholdsområder, progression og tematikker
 • Samfundsmæssige og kulturelle tendenser set ift. idrætten og idrætsfaget
 • Reflekteret klasseledelse, organisering og struktur i idrætsundervisningen
 • Børn og unges deltagelsesmuligheder, trivsel og læreprocesser
 • Idrætspraksis med forskellige perspektiver

Om undervisningen

Undervisningen vil være dialogbaseret undervisning i både praksis og teori. Der veksles mellem praktiske idrætsaktiviteter, teoretiske oplæg, undersøgelser og refleksioner i større og mindre grupper. Der arbejdes med aktioner i forhold til egen praksis og tilbagevendende udvikling af denne.

Hvem deltager

Lærere, pædagoger og sundhedsprofessionelle samt ledere.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Birgitte Hedeskov

Lektor

+45 41 89 75 38