Gå til indhold

FVU-undervisning i digitale færdigheder for voksne

Få kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret undervisning af voksne, der ønsker at forbedre deres digitale færdigheder

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen undervisning og vejledning for unge og voksneden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Dette modul er det andet modul på uddannelsen til FVU-digitallærer. På modulet får du bl.a. kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret undervisning på baggrund af trinplacering af kursisterne. Du lærer, hvordan du kan tilpasse undervisningen til den enkelte deltagers arbejdsmæssige og personlige behov, og du får redskaber til at kunne indgå i et fagligt og tværprofessionelt samarbejde med andre fagpersoner om udviklingen af en digital praksis gennem virksomhedsforlagt undervisning.

Uddannelsen til FVU-digitallærer består af to moduler, og vi anbefaler, at du tager dem i nedenstående rækkefølge:

 • Modul 10: Grundlæggende digitale færdigheder
 • Modul 11: FVU-undervisning i digitale færdigheder for voksne

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, er det målet, at du:

 • kan planlægge, gennemføre og evaluere differentierede undervisningsaktiviteter i FVU-digital på baggrund af trinplacering af kursister
 • kan tilpasse undervisningen til den enkelte deltagers arbejdsmæssige og personlige uddannelsesbehov
 • kan indgå i et fagligt og tværprofessionelt samarbejde med relevante fagpersoner om udvikling af digital praksis gennem virksomhedsforlagt undervisning
 • har indsigt i bekendtgørelsen for FVU og prøvegrundlaget for FVU-digital samt tilknyttede undervisningsvejledninger
 • har viden om voksendidaktik, voksenlæring og teori om transfer
 • har indsigt i digitale løsningers indflydelse på arbejdslivet
 • kan forholde dig kritisk og konstruktivt til digitale teknologier herunder digital teknologiudvikling
 • kan vurdere didaktiske problemstillinger og perspektiver ud fra teorier om og erfaringer med digitale teknologier
 • kan anvende eksperimenterende arbejdsformer, hvor afprøvning af de digitale værktøjer bliver fremherskende

Hvem deltager?

Modulet er målrettet dig, som ønsker at uddanne dig til FVU-digitallærer. Modulet er det andet på uddannelsen.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

FVU-undervisning i digitale færdigheder for voksne

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0510185

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Vibeke Sønderberg Asmussen

Lektor

+45 41 89 71 25