Gå til indhold

Formidling, læringsmiljøer og kulturarbejde

Modulet giver dig solid viden og skærpet faglighed, når det gælder PLCs formidlingsopgaver, indretning af læringsmiljøer og kulturarbejde.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen læringsvejlederden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Du lærer kunsten at formidle i forskellige udtryksformer. Vi arbejder med fortællinger, visuelle udtryk og materialitet i rum. Du får også inspiration til, hvordan du kan arbejde konkret med oplevelse, fordybelse og virkelyst. Du får viden om udvikling af fysiske designs og forstår betydningen af disse for pædagogisk praksis. Modulet vil overvejende have fokus på kreative, æstetiske og undersøgende tilgange til læring.

Det faglige indhold

 • Udvikling og evaluering af fysiske og virtuelle læringsmiljøer
 • Kreative, æstetiske og undersøgende tilgange til læring
 • Formidlingsteori og -metoder
 • Formidlingsopgaver, kulturtilbud og litteratur

Om undervisningen

Undervisningen vil bestå af en blanding af korte oplæg fra såvel undervisere og studerende, kreative øvelser, konkrete opgaver med udvikling af læringsmiljøer, gruppedrøftelser og peer-to-peer-feedback.

Hver undervisningsgang vil starte med deltagerstyrede aktiviteter, der ligger forud for selve undervisningstiden.

Eksamen

Kombinationsprøve: Mundtlig prøve på baggrund af synopsis.

Synopsen beskriver kort en konkret gennemført udstilling, formidlingsopgave, en virtuel læringsressource, e. lign.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til aktører i og omkring skolernes pædagogiske læringscentre, eller andre, der arbejder med formidling og indretning af læringsmiljøer.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Formidling, læringsmiljøer og kulturarbejde

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0615635

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Britta Vejen

Lektor

+45 41 89 72 93