Gå til indhold

Forandrings- og procesledelse

Bliv klogere på dine personlige kompetencer, og få indsigt i, hvordan du proaktivt kan bidrage til forandringsprocesser i din afdeling

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet er for dig, der arbejder i farma/biotek, laboratorier eller anden sundhedsteknologisk virksomhed. Du har fokus på, at du med ny forståelse for dine kompetencer og din personlighed, i kombination med en større teoretisk viden og praksiserfaring, bedre kan indgå og aktivt bidrage til forandring og innovation i din afdeling.

Gennem anvendelse af agile metodikker til projektledelse, samt teoretiske og praktiske færdigheder inden for forandringsledelse, vil du efter modulet kunne lede innovationsprojekter og forandringsprocesser.

Du kan tilvælge en personlighedstest

Modulet kan tages med eller uden en personlighedstest. Du har muligheden for at tilvælge en personlighedsanalyse, en DISC profil, og vil ved dette tilkøb udover en rapport over din personlige kompetenceprofil også få tilbudt en individuel feedbacksamtale.

Såvel personlighedstesten som feedback er udenfor den almindelige undervisningstid og tidspunkt aftales individuelt med underviser.

Du kan tilmelde dig personlighedstesten her.

Det får du ud af modulet

 • Du får viden om forskellige projektledelsesmetoder, herunder agile metoder
 • Du får forståelse for, at metodevalget er kontekstafhængigt
 • Du får viden om ledelse af projektprogrammer og – porteføljer
 • Du får viden om teorier, metoder og praksis inden for personligt og fagligt lederskab
 • Du får viden om forandringsledelse og modeller for, hvordan forandringer kan implementeres
 • Du kan anvende metodikken for agil projektledelse
 • Du kan identificere teorier og metoder til at skabe mening og legitimt lederskab
 • Du kan kommunikere og formidle projektprogram og –portefølje til virksomhedens strategiske niveau
 • Du kan analysere og vurdere projekters kompleksitet samt vælge metode herudfra
 • Du kan selvstændigt forberede og kommunikere beslutningsoplæg til ledelsen vedrørende prioritering af projekter og programmer
 • Du kan indgå i og bidrage til håndtering af ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer qua indsigt i egne personlige værdier, præferencer og adfærd

Det faglige indhold

Du opnår grundlæggende forståelse for, hvordan metoder og viden om kommunikationsmodeller kan anvendes som redskab ved forandringsprocesser. Vi beskæftiger os bl.a. med:

 • Agile metoder til projektledelse
 • Projektgovernance
 • Udviklings- og forandringsprocesser
 • Innovation
 • Psykologisk tryghed, sensemaking og andre forudsætninger for forandringsledelse
 • Kommunikation, formidling og værktøjer forbundet hermed
 • Konflikthåndtering og gruppedynamik
 • Anerkendelse, coaching og feedback

Målgruppe

Laboranter, teknikere, procesteknologer eller bioanalytikere.

Eksamen

Modulet afsluttes med en intern eksamen.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Forandrings- og procesledelse

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0956362

Ledighed

Ledige pladser

Pris

9.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest oktober 2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Charlotte Yttesen

Lektor

+45 51 38 03 62