Gå til indhold

Farmakologi og medicinalkemi

På dette modul vil du få en grundlæggende forståelse for farmakologi og grundlæggende begreber i forhold til lægemidlers opbygning og udvikling

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Det får du ud af modulet

 • du får viden om systematikken i forhold til udvikling af nye lægemidler
 • du får viden om proteiner og enzymer og deres virknings mekanisme
 • du får viden om receptorer og deres virkemåde
 • du får viden om Structure Activity Relationsship (SAR) tabeller, og anvendelsen af disse
 • du får viden om lægemiddelformer i forhold til dets anvendelse
 • bivirkninger og interaktioner
 • du får viden om godkendelse af nyt lægemiddel herunder klinisk afprøvning
 • du kan identificere medicinske stofklasser og klasser for molekylære targets
 • du kan redegøre for agonister og antagonister
 • du kan redegøre for virkningsmekanismer for udvalgte lægemidler, og hvordan et lægemiddel interagerer med molekylære tagets på molekyleniveau
 • du kan redegøre for farmakokinetikken og begreber som; absorption, distribution, metabolisme og udskillelse (ADME)
 • du kan beskrive udvalgte lægemidler og deres farmaokodynamik
 • du kan udvikle egen praksis ud fra den teoretiske viden om farmakologi og medicinalkemi
 • du kan identificere problemstillinger vedrørende udvikling af nye lægemidler og indgå i et fagligt fællesskab med samarbejdspartnere
 • du kan selvstændigt kommunikere og formidle medicinalkemiske problemstillinger og bidrage med teoretisk viden om farmakologi og medicinalkemi

Det faglige indhold

På modulet gennemgås opbygning af et lægemiddel, medicinske stofklasser og udvalgte lægemidlers virkningsmekanisme. Begreber tilknyttet lægemidlers farmakokinetik og farmakodynamik samt udvikling af nye lægemidler med afsæt i de tilhørende problemstillinger.

 • Proteiner, enzymer, receptorer
 • SAR tabeller
 • Receptorer, agonister og antagonister
 • Udvikling og godkendelse af nye lægemidler
 • Stofmiddel klasser
 • Virkningsmekanismer
 • Bivirkninger og interaktion ved udvalgte lægemidler
 • Molekylære targets
 • Absorption, distribution, metabolisme og udskillelse

Eksamensform

Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen

Hvem deltager

Laboranter, teknikere, procesteknologer eller bioanalytikere

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Farmakologi og medicinalkemi

Start- og slutdato

13.09.24 - 29.11.24

Tilmeldingsfrist

02.08.24

Nummer

0699868

Ledighed

Ledige pladser

Pris

9.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

13.09, 4.10, 25.10, 15.11, eksamen: 29.11.2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Charlotte Yttesen

Lektor

+45 51 38 03 62