Gå til indhold

Fællesskabende pædagogik

Er du optaget af at skabe inkluderende fællesskaber i pædagogisk praksis?

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen inklusionsvejlederden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På ‘Fællesskabende pædagogik’ sætter vi fokus på at udvikle inkluderende fællesskaber i pædagogisk praksis.

Du lærer, hvordan du kan tilrettelægge og samarbejde med relevante aktører om indsatser, der fremmer børn, unges og voksnes deltagelsesmuligheder. Endvidere lærer du at analysere og reflektere over både sociale, kontekstuelle og individuelle betingelser og derigennem få blik for nye handlemuligheder i din pædagogiske praksis.

Det faglige indhold

Når du har gennemført modulet, kan du:

 • Planlægge, gennemføre og evaluere forebyggende, indgribende og genoprettende indsatser på individ, gruppe og organisationsniveau i samarbejde med relevante aktører
 • Udvikle og kvalificere inkluderende praksis med blik for mangfoldighed og deltagelse
 • Analysere og reflektere over sociale, kontekstuelle og individuelle betingelser for målgruppens deltagelsesmuligheder
 • Analysere, vurdere og handle på problemstillinger ud fra henholdsvis et professionelt-, et målgruppe- samt et pårørendeperspektiv

Du har desuden opnået viden om- og indsigt i:

 • Diversitet, normalitet og afvigelse
 • Sammenhænge mellem inklusion og eksklusion i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv
 • Lovgivning og rettigheder for børn, unge eller voksne i udsatte positioner

Eksamen

Intern prøve.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til dig, som er lærer, pædagog, ressourceperson, vejleder, konsulent eller lignende, og som ønsker at udvikle og forny din viden og dine kompetencer i forhold til at arbejde med fælleskabende pædagogik, så børn og unge får bedre deltagelsesmuligheder i de pædagogiske læringsmiljøer.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Fællesskabende pædagogik

Start- og slutdato

02.09.24 - 30.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0617437

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Onsdag 9.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Forår 2025

Fællesskabende pædagogik

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621615

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Onsdag 09.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Efterår 2025

Fællesskabende pædagogik

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0626138

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Onsdag 09.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lisbeth Diernæs

Lektor

+45 41 89 85 86

Mia Lund Kongsbak

Adjunkt

+45 41 89 79 09