Gå til indhold

Enzymteknologi

På modulet lærer du om opbygningen og virkningen af enzymer, og hvordan man kan udnytte effekten af disse i industriel anvendelse.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På modulet lærer du om enzymers stukrur, klassificeringen af enzymer ud fra de reaktioner, de katalyserer og viden om enzymers virkning og mekanismer. I modulet er der fokus på begreber, der karakteriserer en enzym katalyseret reaktion, og hvordan enzymer kan anvendes både i industrielle og fysiologiske sammenhænge.

Praktisk information - 80% online

Modulet afvikles over fire dage med online undervisning via Microsoft Zoom og én dag med fysisk fremmøde.

Det får du ud af modulet

 • har viden om og forståelse af enzymers egenskaber, funktion og anvendelse
 • har viden om principperne bag udvalgte teknikker ved brug af enzym i batch reaktioner eller reaktorer
 • kan vurdere virkningen af centrale parametres betydning for enzymers reaktionshastighed
 • kan formidle viden om enzymteknologi til samarbejdspartnere
 • indsigt i industriel produktion og anvendelse af enzymer

Det faglige indhold

Grundlæggende begreber til forståelse af enzymers virkning:

 • Protein, struktur, foldning, Cofaktorer, enzymers virkemåde, enzymspecificitet, Aktive site,
 • Michaelis-Menten og non-Michaelis Menten kinetik
 • Industriel produktion, oprensning, Downstream/Upstream af enzymer (fermentering)
 • Regulering af enzymaktivitet
 • Betydning af substrat koncentration, pH og temperatur
 • Enzymer og drug discovery
 • Klassificering af enzymer
 • Reaktionsmekanismer
 • Fremstilling af enzymer
 • Oprensning af enzymer

Målgruppe

Laboranter, teknikere, procesteknologer eller bioanalytikere

Eksamen

Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Enzymteknologi - Online

Start- og slutdato

22.02.24 - 06.06.24

Tilmeldingsfrist

11.01.24

Pris

9.600 kr.

Hvor

Online

Nummer

0550101

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Charlotte Yttesen

Lektor

+45 51 38 03 62