Gå til indhold

Efterforskning – kritisk undersøgelse

Få et vidensbaseret, udviklingsorienteret og struktureret grundlag for at foretage kritiske undersøgelser i samfundet.

Om modulet

Samfundets konstante udvikling kræver øget fokus på sikkerhed og forebyggelse af kriminalitet.

Dette udløser et voksende behov for efterforskning og andre former for kritiske undersøgelser – både i offentlige myndigheder og den private sektor. Efterforskningsområdet udvikler sig internationalt med ny viden og større professionalisme.

Derfor er det vigtigt at du kan agere sikkert og selvstændigt i givne situationer. Dette modul vil bl.a. give dig kompetencer til at planlægge, gennemføre og analysere en efterforskningsproces.

Gennem modulet vil du:

 • Tilegne dig ny viden inden for efterforskning og omsætte den til forbedret praksis
 • Få grundlæggende viden om kognitiv psykologi samt retsstatslige værdier og principper
 • Lære at håndtere efterforskningsopgaver med et højt etisk niveau

Fagligt indhold på modulet

Du vil arbejde målrettet med teori og praksis og komme ind på emner som:

 • De juridiske rammer og værdimæssige grundlag for efterforskningsarbejde
 • Efterforskningslogik og bevisvurdering
 • Hypotesebaseret efterforskning og kriminologisk teori
 • Digital efterforskning og bevisvurdering af digitale spor
 • Organiseret og innovativ kriminalitet

Om undervisning og eksamen

Modulet afvikles som tre blokke à tre undervisningsdage svarende til 60 lektioner og et pensum på ca. 750 sider.

Undervisningen veksler mellem faglige oplæg, case-arbejde, gruppearbejde og selvstudie. Det er vigtigt, at du afsætter tid til hjemmearbejde og forberedelse.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en synopsis på 2-3 sider, der skitserer og begrunder et konkret efterforskningsforløb.

Hvem deltager?

Efterforskning og andre former for kritiske undersøgelser er en grundlæggende opgave for politi og andre offentlige myndigheder. Men i stadigt større omfang spiller kritiske undersøgelser også en rolle i den private sektor i forbindelse med andre sikkerhedsopgaver.

Dette diplommodul retter sig derfor mod medarbejdere i den offentlige og private sektor hos f.eks. Politiet, Skatteforvaltningen, forsikringsselskaber, banker og kommuner.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Efterforskning – kritisk undersøgelse

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621914

Ledighed

Ledige pladser

Pris

13.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Undervisningsdage følger

Forår 2026

Efterforskning – kritisk undersøgelse

Start- og slutdato

Forår 2026

Tilmeldingsfrist

15.11.25

Nummer

0873139

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Thomas Skou Roer

Lektor

+45 51 63 28 03