Gå til indhold

Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser

Få kompetencer til at anvende digitale teknologier i egen praksis.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På modulet får du udviklet viden, færdigheder og kompetencer knyttet til brugen af digitale teknologier i undervisningen.

Du lærer at:

 • håndtere nye digitale teknologier, herunder programmer og tjenester
 • identificere læringsteoretiske problemstillinger i anvendelsen af digitale teknologier

Det faglige indhold på modulet

Du får:

 • Viden om, hvordan undervisning med forskellige digitale teknologier didaktisk kan påvirke deltagernes læring, trivsel og engagement.
 • Færdigheder i at anvende mange forskellige digitale teknologier og vurdere problemstillinger knyttet hertil i en erhvervspædagogisk kontekst.
 • Kompetencer, hvor ovenstående viden og færdigheder bringes i spil i forhold til nye problemstillinger i undervisningen.

Om undervisning og eksamen

Modulet er tilrettelagt med 7 undervisningsgange med hver deres tema. På modulet kommer du til at arbejde med temaer som:

 • Digitale teknologier og læring
 • Digitale teknologier og didaktik
 • Video og Flipped Classroom
 • Digitale strategier, platforme og læremidler
 • Datainformeret læring og skoleudvikling
 • Digital myndiggørelse og informationssikkerhed
 • Teknologi og samfund

Modulet udbydes som deltidsmodul, hvor der er fremmødeundervisning spredt ud over perioden.

Modulet udbydes desuden som flex, hvor hele modulet er tilrettelagt som onlineforløb, hvor du selv arbejder med temaerne på modulet.

Ud over undervisning er forberedelse såsom studiegrupper, læsning, opgaveskrivning o. lign. en betydelig del af modulet.

Hvem deltager?

Modulet er målrettet undervisere på erhvervsrettede uddannelser, såsom erhvervsskoler, FGU-skoler, erhvervsakademier mv.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser - Deltid

Start- og slutdato

12.09.23 - 13.12.23

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.05.23

Pris

11.200 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0467449

Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser - flex

Start- og slutdato

12.09.23 - 13.12.23

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.05.23

Pris

11.200 kr.

Hvor

Online

Nummer

0467450

Forår 2024

Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser - Deltid

Start- og slutdato

05.03.24 - 06.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

11.200 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0582429

Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser - Flex

Start- og slutdato

05.03.24 - 06.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

11.200 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0582431

Efterår 2024

Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser - Deltid

Start- og slutdato

10.09.24 - 12.12.24

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

11.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0585266

Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser - Flex

Start- og slutdato

10.09.24 - 12.12.24

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

6.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0585267

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00