Gå til indhold

Didaktik og læreprocesser

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen unges og voksnes læreprocesserden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Den studerende arbejder med temaer og problemstillinger som fører til kompetencer inden for pædagogisk virksomhed. Den studerende opnår kompetencer indenfor planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læreprocesser i såvel face-to-face læringsmiljøer og desuden et fokus på undervisning og læring i digitale læringsmiljøer.

Modulet giver den studerende viden og færdigheder til selvstændigt at varetage pædagogiske funktioner som planlægning, organisering, udvikling af opgaver inden for undervisning, vejledning, formidling, læring, didaktik og social inklusion.

I tæt samspil med praksis skal den studerende udbygge sine kompetencer til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre, evaluere og reflektere over praksisnær pædagogisk virksomhed og kunne arbejde med udvikling af egen praksis. Modulet arbejder med temaer som:

– Unge og voksnes læreprocesser, undervisningsplanlægning i praksis og i relation til forskellige målgrupper, kommunikation og modstandsformer i læringsrummet. Derudover didaktisk teori og metode, forskellige læringskontekster og fokus på digitale medier i undervisning, vejledning og læreproces.

Læringsmål

Den studerende:

 • kan facilitere læreprocesser med fokus på problemløsning og idéskabelse
 • kan indgå i samarbejde om at etablere og evaluere pædagogiske udviklingsmiljøer
 • kan facilitere unge og voksnes læreprocesser i et dannelsesperspektiv
 • har viden om pædagogisk og didaktisk teori som ramme for udvikling af undervisning og læring i praksis
 • har indsigt i sammenhæng mellem deltagerforudsætninger og læreprocesser
 • kan forestå planlægning, gennemførelse og evaluering af systematiske læreprocesser
 • kan anvende og vurdere forskning og udviklingsprocesser i pædagogisk praksis
 • kan reflektere og udvikle undervisningsformer og metoder

Målgruppe

Voksenundervisere, uddannelseskonsulenter og uddannelsesplanlæggere indenfor undervisning af unge/voksne

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Didaktik og læreprocesser

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0674889

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Torsdag 9.00-13.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Forår 2025

Didaktik og læreprocesser

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0656344

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Torsdag 9.00-13.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Efterår 2025

Didaktik og læreprocesser

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0730066

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Torsdag 9.00-13.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lars Christensen

Lektor

+45 41 89 71 59