Gå til indhold

Demens, omsorg og aktivitet

Ønsker du at udvikle dine kompetencer til at forebygge og håndtere adfærdsforandringer hos borgeren med demens?

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen demensden sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Få viden om hvordan hjerne, adfærd og funktioner typisk påvirkes af en demenssygdom. Opnå kompetencer til at forebygge og håndtere adfærdsforandringer hos borgeren med demens ud fra en personcentreret tilgang.

Du opnår viden om, hvordan demensbegreberne forstås og udvikles i en historisk og samfundsmæssig kontekst samt, hvordan hjernen og adfærden typisk påvirkes af demens. Desuden får du indsigt i, hvilke metoder man kan anvende for at forebygge og håndtere problemskabende adfærd blandt borgere med demens.

Det faglige indhold

Viden om teori og metoder i en personcentreret indsats for borgeren med demens og dennes pårørende samt viden om symptomer på demens og udredningsprocedurer
Viden om metoder med henblik på at skabe meningsfulde aktiviteter i samarbejdet med borgeren med demens og pårørende
Forståelse for, hvorledes demens indvirker på borgerens adfærd og hverdagsliv
Fokus på den helhedsorienteret indsats for borgeren med demens, pårørende og samarbejdspartner
Udvikling af egen praksis med udgangspunkt i den personcentreret omsorg og udvikling af et demensvenligt samfund

Målgruppe

Modulet henvender sig til sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger eller andre professionelle på demensområdet med en mellemlang uddannelse og minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Undervisersammensætningen er ligeledes meget tværfaglig for at sikre det brede perspektiv.

Social- og sundhedsassistenter eller –hjælpere henvises til Akademiuddannelsen i Socialt Arbejde, der ligeledes har en demensretning målrettet denne målgruppe

Praktiske oplysninger

Modulet består af en vifte af forskellige læringsaktiviteter svarende til 10 ETCS point (270 timer).

Der er 7-9 undervisnings- eller studiedage, men du må forvente at skulle afsætte en dag om ugen til forskellige læringsaktiviteter så som case- og problemorienteret arbejde, aktionslæring, gruppearbejde, selvstudier, træning og øvelser. Som studerende, forventes du at deltage aktivt i undervisningen med eksempler og erfaringer fra dit praksisfelt.

Modulet udbydes under Den Sociale Diplomuddannelse og hænger tematisk sammen med de to specialiseringsmoduler på demensområdet: Omsætning og implementering af teori og metode i arbejdet med demensområdet og Demens, jura og etik.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Demens, omsorg og aktivitet

Start- og slutdato

15.08.24 - 25.11.24

Tilmeldingsfrist

04.07.24

Nummer

0511453

Ledighed

Ledige pladser

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

15.8., 26.8., 02.9., 09.9., 16.9., 20.9., 30.9., 7.10., 21.10., 28.10., 5.11., 25.11.

Efterår 2025

Demens, omsorg og aktivitet

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.07.25

Nummer

0888234

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Gry Segoli

Lektor

+45 51 63 27 24