Gå til indhold

Demens, omsorg og aktivitet

Ønsker du at udvikle dine kompetencer til at forebygge og håndtere adfærdsforandringer hos borgeren med demens?

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen demensden sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Få viden om hvordan hjerne, adfærd og funktioner typisk påvirkes af en demenssygdom. Opnå kompetencer til at forebygge og håndtere adfærdsforandringer hos borgeren med demens ud fra en personcentreret tilgang.

Det får du ud af modulet

Du opnår viden om, hvordan demensbegreberne forstås og udvikles i en historisk og samfundsmæssig kontekst samt, hvordan hjernen og adfærden typisk påvirkes af demens. Desuden får du indsigt i, hvilke metoder man kan anvende for at forebygge og håndtere problemskabende adfærd blandt borgere med demens.

Det faglige indhold

Viden om teori og metoder i en personcentreret indsats for borgeren med demens og dennes pårørende samt viden om symptomer på demens og udredningsprocedurer
Viden om metoder med henblik på at skabe meningsfulde aktiviteter i samarbejdet med borgeren med demens og pårørende
Forståelse for, hvorledes demens indvirker på borgerens adfærd og hverdagsliv
Fokus på den helhedsorienteret indsats for borgeren med demens, pårørende og samarbejdspartner
Udvikling af egen praksis med udgangspunkt i den personcentreret omsorg og udvikling af et demensvenligt samfund

Målgruppe

Modulet henvender sig til sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger eller andre professionelle på demensområdet med en mellemlang uddannelse og minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Undervisersammensætningen er ligeledes meget tværfaglig for at sikre det brede perspektiv.

Social- og sundhedsassistenter eller –hjælpere henvises til Akademiuddannelsen i Socialt Arbejde, der ligeledes har en demensretning målrettet denne målgruppe

Praktiske oplysninger

Modulet består af en vifte af forskellige læringsaktiviteter svarende til 10 ETCS point (270 timer)

Der er 6 fremmødedage, men den studerende må forventes af skulle afsætte en dag om ugen til forskellige læringsaktiviteter så som case- og problemorienteret arbejde, aktionslæring, gruppearbejde, selvstudier, træning og øvelser. Som studerende, forventes du at deltage aktivt i undervisningen med eksempler og erfaringer fra dit praksisfelt.

Modulet udbydes under Den Sociale Diplomuddannelse og hænger tematisk sammen med de to specialiseringsmoduler på demensområdet: Omsætning og implementering af teori og metode i arbejdet med demensområdet og Demens, jura og etik.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 • Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Demens, omsorg og aktivitet

Start- og slutdato

31.08.22 - 16.12.22

Tilmeldingsfrist

15.07.22

Pris

12.950 kr.

Hvor

Tagensvej 18 2200 København N

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Gry Segoli

Adjunkt

+45 51 63 27 24