Gå til indhold

Demens, jura og etik

Bliv klogere på samspillet mellem etik, jura og psykologi i arbejdet med borgere med demens.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen demensden sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet har fokus på forståelsen for de juridiske rammer omkring demensområdet samt etiske, juridiske og psykologiske dilemmaer i samspillet med borgere med demens, fagpersoner og de pårørende.

Du opnår en generel og uddybet forståelse for og indlevelse i den juridiske, etiske og psykologiske virkelighed, der er gældende for borgere med demens samt deres pårørende.

Det faglige indhold

 • De juridiske rammer omkring demensområdet præsenteret med eksempler fra praksis.
 • Etiske, juridiske og psykologiske dilemmaer i samspillet mellem borgere med demens, fagpersoner og de pårørende.
 • Værdigrundlag og mål i social- og sundhedsarbejde; personlige og ubevidste værdier og menneskesyn.
 • Værgemål og samtykkeformer.
 • Livsverden og mentale univers for borgeren med demens.
 • Magtanvendelse – også i et socialpædagogisk perspektiv.

Målgruppe

Modulet henvender sig til sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere eller andre professionelle på demensområdet med en mellemlang videregående uddannelse og minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Undervisersammensætningen er ligeledes tværfaglig for at sikre det brede perspektiv.

Social- og sundhedsassistenter eller –hjælpere henvises til Akademiuddannelsen i Socialt Arbejde, der ligeledes har en demensretning målrettet denne målgruppe

Praktiske oplysninger

Modulet består af en vifte af forskellige læringsaktiviteter svarende til 10 ETCS point (270 timer)

Der er ca. 7-9 undervisningsdage, men du må forvente at skulle afsætte en dag om ugen til forskellige læringsaktiviteter så som case- og problemorienteret arbejde, aktionslæring, gruppearbejde, selvstudier, træning og øvelser. Som studerende, forventes du at deltage aktivt i undervisningen med eksempler og erfaringer fra dit praksisfelt.

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve bestående af en skriftlig opgave med mundtlig oplæg

Modulet udbydes under Den Sociale Diplomuddannelse og hænger tematisk sammen med de to specialiseringsmoduler på demensområdet: Omsætning og implementering af teori og metode i arbejdet med demensomsorg og Demens, omsorg og aktivitet.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Demens, jura og etik

Start- og slutdato

07.01.25 - 11.04.25

Tilmeldingsfrist

15.12.24

Nummer

0623925

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18 - 2200 KBH N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 1. november

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Gry Segoli

Lektor

+45 51 63 27 24