Gå til indhold

Børne- og ungdomslitteratur

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen danskvejlederden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet har fokus på forskellige børnelitterære tendenser, repræsentative forfatterskaber og genrer, herunder billedbogen som medie. Omdrejningspunktet vil være et eksemplarisk udvalg af børne- og ungdomsbøger, der analyseres og perspektiveres litterært, æstetisk, kulturelt og pædagogisk.

Der vil desuden blive inddraget forskningsresultater i relation til det børnelitterære felt og litteraturpædagogik med henblik på at opstille vurderingskriterier og udvikle undervisning i og formidling af børne- og ungdomslitteratur.

Læringsmål

Når du har gennemført modulet, er det målet, at du:

 • kan udvikle egen praksis inden for modulets område og indgå i dialog med kollegaer om
  udvikling af undervisning i og formidling af børne- og ungdomslitteratur
 • kan vurdere og håndtere forskningsresultater i relation til det børnelitterære felt og
  litteraturpædagogik, herunder læsevaner, læselyst, dannelse og formidlingsformer
 • har viden om børne- og ungdomslitteraturens litteratur- og kulturhistorie
 • har viden om forskellige børnelitterære tendenser, repræsentative forfatterskaber og genrer,
  herunder billedbogen som medie
 • har indsigt i børnelitteraturens egenart og relationen mellem børnelitteratur og pædagogik
 • kan reflektere over børnelitteraturens æstetik, forskellige barndomssyn og
  dannelsesforestillinger i børnelitteratur
 • kan udvælge, anvende og begrunde valg af børne- og ungdomslitteratur ud fra forskellige
  vurderingskriterier og formål fra værklæsning i litteraturundervisningen til børns selvstændige
  læsning
 • kan analysere og fortolke af børne- og ungdomslitteratur
 • kan perspektivere til børne- og ungdomslitteratur litterært, æstetisk, kulturelt og pædagogisk.

Hvem deltager?

Dansklærere, skolebibliotekarer, ressourcepersoner og fagteamansvarlige inden for danskfaget.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

efterår 2023

Børne- og ungdomslitteratur

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

15.05.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0461281

forår 2024

Børne- og ungdomslitteratur

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0508881

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Dorte Østergren-Olsen

Lektor

+45 41 89 73 82