Gå til indhold

Bæredygtighed i erhvervspædagogisk praksis

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På modulet beskæftiger du dig med at udvikle undervisning i bæredygtig udvikling med særligt fokus på elevaktiverende undervisning.

Du lærer på modulet at:

 • Planlægge, gennemføre og evaluere læringsforløb, der understøtter deltagernes udvikling af bæredygtig dannelse og kompetencer
 • Indgå i relevant samarbejde om lærings- og uddannelsesaktiviteter m.h.p. bæredygtig udvikling i eget fag, samt på tværs af fag, erhverv og sektorer.

Det faglige indhold

Begreberne bæredygtighed, undervisning i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab, er omdrejningspunkter i modulet. Desuden får du indsigt i samspillet mellem sociale, naturmæssige og økonomiske aspekter i bæredygtig udvikling.

Vi beskæftiger os med hvordan du kan tilrettelægge en undervisning, der engagerer elever og kursister og understøtter deres aktive medvirken i den grønne omstilling.  Derfor er der bl.a. fokus på nye former for samarbejde mellem skole og erhverv. Vi undersøger også, hvordan det er muligt at anvende elevaktiverende didaktiske arbejdsformer og udvikle læringsmiljøer, der understøtter alle deltageres grønne kompetenceudvikling – uanset deres forudsætninger og holdninger.

Om undervisning og eksamen

Modulet er tilrettelagt med syv undervisningsgange med temaer som fx:

 • Fra holdning til handling
 • Kritisk tænkning og refleksion i undervisning og oplæring
 • Elevaktiverende klimaundervisning
 • Nye deltager- og lærerroller med et grønt mindset og dannelsesperspektiv
 • Interessekonflikter og dilemmaer i fag og erhverv ifm. bæredygtighed
 • Den teknologiske udviklings betydning for den grønne omstilling

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Bæredygtighed i erhvervspædagogisk praksis - FLEX

Start- og slutdato

05.09.24 - 05.12.24

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0618683

Ledighed

Ledige pladser

Pris

11.400 kr.

Hvor

Online

ECTS

10

Hvornår

Vejledning: 02-11-2023

Bæredygtighed i erhvervspædagogisk praksis - DELTID

Start- og slutdato

05.09.24 - 12.12.24

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0618681

Ledighed

Ledige pladser

Pris

11.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København NV

ECTS

10

Hvornår

Undv: 5/9, 19/9, 3/10, 24/10, 29/10, 7/11 & 14/11 Vejl: 8-9/10 Eks: 11-12/12

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Christina Hartmann Nielsen

Chefkonsulent

+45 51 38 03 81