Gå til indhold

Andetsprogspædagogik – Med særlig fokus på tidlig litteracitet for voksne, Danskuddannelse 1

Dette modulet er en toning af modulet Andetsprogspædagogik

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen dansk som andetsprogden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På dette modul får du med udgangspunkt i en andetsprogspædagogisk tilgang viden om og metoder til at kvalificere dit arbejde med udvikling af flersprogede voksnes tidlige litteracitet, deres kommunikative færdigheder og deres læringsudbytte på danskuddannelse 1. Modulet udbydes i et samarbejde mellem VIA University College og Københavns Professionshøjskole​.

Udbytte

​Med modulet Andetsprogspædagogik – og et særligt fokus på den tidlige litteracitet, læsning og skrivning for voksne, samt mundtlighed – bliver du i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter og undervisning med henblik på at sikre og optimere dine kursisters læring på danskuddannelse 1. Du får redskaber til at arbejde ud fra et kommunikativt sprog- og tilegnelsessyn.

Målene for modulet er, at du kan:

 • ​reflektere over, træffe, og begrunde pædagogiske valg på baggrund af viden om andetsprogsdidaktik og -pædagogik.
 • planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter på baggrund af indsigt i andetsprogsdidaktiske og -pædagogiske tilgange og metoder.
 • varetage undervisning i den tidlige litteracitet; planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der har fokus på at kursisterne knækker læsekoden og samtidig har fokus på læseforståelse.
 • varetage sprogudviklende undervisning i andetsprogspædagogiske sammenhænge.
 • understøtte udvikling af voksnes kommunikative færdigheder: lytte, tale, læse og skrive på baggrund af viden om andetsprogsdidaktiske og -pædagogiske tilgange og metoder.
 • inddrage kursistens samlede sproglige repertoire og ressourcer i planlægning og gennemførelse af læringsaktiviteter.

Sagt med andre ord, bliver du klædt på til at stilladsere og støtte DU1-kursister i deres andetsprogstilegnelse. Du går fra modulet med metoder og aktiviteter, der kan understøtte kursisternes læring med særligt fokus på den tidlige litteracitet.

Modulet giver dig indsigt i andetsprogspædagogiske tilgange og aspekter med henblik på udvikling af egen praksis.

Du skal arbejde med:

 • ​Opdateret viden om andetsprogsdidaktik og pædagogik
 • Metoder til undervisning i tidlig litteracitet hos voksne
 • Koblingen mellem den tekniske afkodning og læseforståelse
 • Translanguaging og kursistens flere sprog som ressource
 • Kommunikativ kompetence med fokus på de fire færdigheder (lytte, tale, læse og skrive).

Målgruppe

​Modulet er for dig, der underviser på danskuddannelse 1.

Undervisningen

​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde. Som studerende bliver du præsenteret for forskellige aktiviteter i undervisningen, som du kan tage med hjem og bruge i din egen praksis. Fokus er på det kommunikative, aktiverende og sprogudviklende.

Undervisningen er tilrettelagt med 6 fremmødegange med undervisning i tidsrummet kl.10-15.45 samt en selvstudiedag med program.

Mellem mødegangene er der forskellige studieaktiviteter, bl.a. afprøvninger i egen praksis.

Modulet afsluttes med vejledning og portfolio-eksamen.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Sted

På KP i København eller VIA i Aarhus

Undervisningsdatoer

27/1, 3/2, 17/2, 3/3, 10/3 (selvstudie), 17/3 og 31/3. Vejledning 7/4, 5/5.

Undervisningstidspunkt

Mandag kl. 10.00 – 15.45

Deltagerpris

kr. 13.000,00

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helene Thise

Lektor

+45 41 89 85 75