Gå til indhold

Afgangsprojekt – Ungdomspædagogik

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. Her skal du skal demonstrere, at du har opnået faglig relevant inden for ungdomspædagogik, og at du kan anvende den viden på en selvvalgt problematik inden for uddannelsens faglige område. Du vil få mulighed for vejledning i dit afgangsprojekt.

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i ungdomspædagogik. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Hvad skal du vise med afgangsprojektet?

Formålet med det afsluttende afgangsprojekt er, at du kvalificerer dig til at søge, tilegne sig, analysere og formidle viden om ungdomspædagogik. Afgangsprojektet bygger ovenpå uddannelsens øvrige moduler og det selvvalgte emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område. Du skal i afgangsprojektet demonstrere, at du har opnået målene for læringsudbytte.

Fagligt fokus:

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • centrale problemstillinger i ungdomspædagogisk arbejde
 • teorier og metoder inden for det ungdomspædagogiske arbejde.

Du får følgende færdigheder:

 • du kan identificere og formulere relevante praksisnære problemstillinger
 • du kan anvende relevante teorier og metoder til vurdering af og begrundelse af handlemuligheder
 • du kan formidle en ungdomspædagogisk problemstilling.

Du vil have kompetencer til at:

 • anvende teorier og metoder med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis
 • vurdere og iværksætte handlemuligheder i relation til den valgte problemstilling
 • demonstrere udvikling af egne professionelle praksisnære kompetencer.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Afgangsprojekt for ungdomspædagogik

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

10.200 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0516124

Efterår 2024

Afgangsprojekt for ungdomspædagogik

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

10.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0558290

Forår 2025

Afgangsprojekt for ungdomspædagogik

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Pris

10.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0579352

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Hanne Vandal Hansen

Lektor

+45 41 89 73 14