Gå til indhold

Afgangsprojekt – Ungdomspædagogik

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. Her skal du skal demonstrere, at du har opnået faglig relevant inden for ungdomspædagogik, og at du kan anvende den viden på en selvvalgt problematik inden for uddannelsens faglige område. Du vil få mulighed for vejledning i dit afgangsprojekt.

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i ungdomspædagogik. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Hvad skal du vise med afgangsprojektet?

Formålet med det afsluttende afgangsprojekt er, at du kvalificerer dig til at søge, tilegne sig, analysere og formidle viden om ungdomspædagogik. Afgangsprojektet bygger ovenpå uddannelsens øvrige moduler og det selvvalgte emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område. Du skal i afgangsprojektet demonstrere, at du har opnået målene for læringsudbytte.

Fagligt fokus:

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • centrale problemstillinger i ungdomspædagogisk arbejde
 • teorier og metoder inden for det ungdomspædagogiske arbejde.

Du får følgende færdigheder:

 • du kan identificere og formulere relevante praksisnære problemstillinger
 • du kan anvende relevante teorier og metoder til vurdering af og begrundelse af handlemuligheder
 • du kan formidle en ungdomspædagogisk problemstilling.

Du vil have kompetencer til at:

 • anvende teorier og metoder med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis
 • vurdere og iværksætte handlemuligheder i relation til den valgte problemstilling
 • demonstrere udvikling af egne professionelle praksisnære kompetencer.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Afgangsprojekt for ungdomspædagogik

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0558290

Ledighed

Ledige pladser

Pris

10.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Torsdag den 5.9 og 12.9, begge dage fra kl. 09.00-11.30

Forår 2025

Afgangsprojekt for ungdomspædagogik

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0579352

Ledighed

Ledige pladser

Pris

10.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

ECTS

10

Hvornår

Torsdag den 06.02 og 13.02

Efterår 2025

Afgangsprojekt for ungdomspædagogik

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0676539

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

2 vejledningsdage med din vejleder, og seminardage

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Hanne Vandal Hansen

Lektor

+45 41 89 73 14