Gå til indhold

Afgangsprojekt PD Naturfagsvejleder

Gør din uddannelse som naturfagsvejleder færdig med afgangsprojektet

Dette modul på 15 ECTS er en del af uddannelsesretningen naturfagsvejlederden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om afgangsprojektet

Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i din egen praksis, egne undersøgelser, analyser af relevante forskningsresultater og formidling af fagligt begrundede opfattelser med henblik på at udvikle praksis. Afgangsprojektet rummer en syntese af praksisviden og viden fra anvendt forskning og udviklingsarbejde.

Formål med afgangsprojektet

Gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering kan du i afgangsprojektet blandt andet vise:

 • funktioner i forbindelse med skolens undervisning i alle naturfag
 • arbejdet med skolebaserede naturfaglige udviklingsprojekter med henblik på at udvikle skolens naturfaglige kultur
 • skabelse af naturfaglige fælles aktiviteter og udvikling af skolens naturfaglige undervisning samt elevernes naturfaglige kompetencer
 • anvendelse af forskellige vejlednings- og samarbejdsformer i arbejdet med kollegiale teams og opnå viden om hvorledes lærere og lærerteams kan medvirke til at udvikle skolens naturfaglige kultur
 • indsigt i didaktiske begrundelser for konstruktion af undervisningsplaner, undervisnings- og evalueringsformer
 • anvendelse af forskningsviden i samarbejdet med kolleger og ledelse med henblik på udvikling af skolens naturfaglige kultur
 • og begrunde skolebaserede udviklingstiltag med baggrund i forskningsviden og emnespecifik professionel viden
 • anvendelse af observationer, dokumentationer og refleksioner over undervisning, når der arbejdes med at udvikle naturfagsundervisning. og relatere det til naturfagsdidaktisk forsknings- og udviklingsarbejde

Læringsmål

Kompetencemål:

Det er målet, at du gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • kunne initiere og vedligeholde skolebaserede naturfaglige udviklingsprojekter sammen med ledelse og kolleger med henblik på at udvikle skolens naturfaglige kultur
 • påtage dig ansvar for og være initiativtager til at skabe naturfaglige fælles aktiviteter og udvikling af skolens naturfaglige undervisning samt elevernes naturfaglige kompetencer
 • kunne anvende forskellige vejlednings- og samarbejdsformer i arbejdet med kollegiale teams

Viden:

 • opnå viden om hvorledes lærere og lærerteams kan medvirke til at udvikle skolens naturfaglige kultur
 • opnå viden om lærerprofessionelle vidensbaser og emnespecifik professionel viden
 • have viden om vejlednings- og samarbejdsformer til brug i samarbejdet med ledelse, kollegateams og individuelle kolleger.
 • have indsigt i didaktiske begrundelser for konstruktion af undervisningsplaner, undervisnings- og evalueringsformer

Færdigheder:

 • kunne anvende forskningsviden i samarbejdet med kolleger og ledelse med henblik på udvikling af skolens naturfaglige kultur
 • kunne begrunde skolebaserede udviklingstiltag med baggrund i forskningsviden og emnespecifik professionel viden
 • kunne anvende observationer, dokumentationer og refleksioner over undervisning i samarbejdet med kolleger, når der arbejdes med at
  udvikle naturfagsundervisning og relatere det til naturfagsdidaktisk forsknings- og udviklingsarbejde

Målgruppe

Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Naturfagsvejlederuddannelsen.

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Afgangsmodul - Naturfagsvejleder

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0556283

Ledighed

Ledige pladser

Pris

14.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

15

Hvornår

2 vejledningsdage med din vejleder og seminardage

Efterår 2025

Afgangsmodul - Naturfagsvejleder

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0789719

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

15

Hvornår

2 vejledningsdage med din vejleder og seminardage

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Peter Mikael Hansen

Lektor

+45 41 89 75 37