Gå til indhold

Afgangsprojekt PD i Undervisning og vejledning for unge og voksne

Dette modul på 15 ECTS er en del af uddannelsesretningen undervisning og vejledning for unge og voksneden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen
Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse og har et omfang på 15 ECTS-point.

Læringsmål

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • påtage sig et professionelt ansvar for selvstændigt og i samarbejde med andre fagpersoner at evaluere og udvikle FVU, OBU eller læsevejledning i ungdomsuddannelserne
 • kunne analysere, vurdere, planlægge og gennemføre undervisnings- og vejledningsindsatser for unge og voksne i et helhedsperspektiv med forståelse for samspillet mellem individ og kontekst
 • visitere unge og voksne gennem kvalificeret afdækning og vejledning på baggrund af lovgivningen
 • kunne indgå i dialog med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, offentlige instanser og andre aktører vedrørende udvikling af unge og voksnes grundlæggende færdigheder i forhold til videre uddannelse og medvirken i samfundet

Viden

 • have viden om visitering, undervisning og vejledning inden for det valgte fagområde
 • have viden om unge og voksnes tekniske og funktionelle forudsætninger, færdigheder og undervisningsbehov inden for det valgte fagområde
 • have indsigt i formidling om undervisning og vejledning i forhold til fagkolleger, ledelse og andre samarbejdspartnere

Færdigheder

 • kunne anvende faglig viden til at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og vejledning af unge og voksne
 • kunne afdække, vurdere og formidle unge og voksnes forudsætninger og behov for vejledning og undervisning inden for det valgte fagområde
 • kunne begrunde og formidle valg af afdækningsprocedurer og -materialer samt læremidler og -processer i forhold til samarbejdspartnere

Målgruppe

Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Undervisning og vejledning for unge og voksne.

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Afgangsmodul Undervisning og vejledning for unge og voksne

Start- og slutdato

01.02.23 - 30.06.23

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.11.22

Pris

11.800 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0482963

Afgangsmodul Undervisning og vejledning for unge og voksne

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

15.05.23

Pris

13.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0482967

Afgangsmodul Undervisning og vejledning for unge og voksne

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

13.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0510103

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Trine Gandil

Lektor

+45 41 89 72 01