Gå til indhold

Afgangsprojekt PD i Undervisning og vejledning for unge og voksne

Dette modul på 15 ECTS er en del af uddannelsesretningen undervisning og vejledning for unge og voksneden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen
Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse og har et omfang på 15 ECTS-point.

Læringsmål

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • påtage sig et professionelt ansvar for selvstændigt og i samarbejde med andre fagpersoner at evaluere og udvikle FVU, OBU eller læsevejledning i ungdomsuddannelserne
 • kunne analysere, vurdere, planlægge og gennemføre undervisnings- og vejledningsindsatser for unge og voksne i et helhedsperspektiv med forståelse for samspillet mellem individ og kontekst
 • visitere unge og voksne gennem kvalificeret afdækning og vejledning på baggrund af lovgivningen
 • kunne indgå i dialog med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, offentlige instanser og andre aktører vedrørende udvikling af unge og voksnes grundlæggende færdigheder i forhold til videre uddannelse og medvirken i samfundet

Viden

 • have viden om visitering, undervisning og vejledning inden for det valgte fagområde
 • have viden om unge og voksnes tekniske og funktionelle forudsætninger, færdigheder og undervisningsbehov inden for det valgte fagområde
 • have indsigt i formidling om undervisning og vejledning i forhold til fagkolleger, ledelse og andre samarbejdspartnere

Færdigheder

 • kunne anvende faglig viden til at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og vejledning af unge og voksne
 • kunne afdække, vurdere og formidle unge og voksnes forudsætninger og behov for vejledning og undervisning inden for det valgte fagområde
 • kunne begrunde og formidle valg af afdækningsprocedurer og -materialer samt læremidler og -processer i forhold til samarbejdspartnere

Målgruppe

Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Undervisning og vejledning for unge og voksne.

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Afgangsmodul - Undervisning og vejledning for unge og voksne

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0557277

Ledighed

Ledige pladser

Pris

14.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

15

Hvornår

Ud over vejledning og tilbud om skriveværksted, består afgangsmodulet af 3 fællesseminarer

Forår 2025

Afgangsmodul Undervisning og vejledning for unge og voksne

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0707625

Ledighed

Ledige pladser

Pris

14.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

15

Hvornår

Ud over vejledning og tilbud om skriveværksted, består afgangsmodulet af 3 fællesseminarer

Efterår 2025

Afgangsmodul Undervisning og vejledning for unge og voksne

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0789716

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

15

Hvornår

Ud over vejledning og tilbud om skriveværksted, består afgangsmodulet af 3 fællesseminarer

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Trine Gandil

Lektor

+45 41 89 72 01