Gå til indhold

Afgangsprojekt PD i Danskvejleder

Dette modul på 15 ECTS er en del af uddannelsesretningen danskvejlederden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om afgangsprojektet

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen.
Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse og har et omfang på 15 ECTS-point.

Læringsmål

Formål:

Formålet med danskvejlederuddannelsen er at kvalificere dansklæreren til at varetage igangsættende, udviklende, vejledende og koordinerende funktioner i forbindelse med skolens undervisning i dansk.

Kompetencemål:

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • Igangsætte og understøtte faglig diskussion om danskfagets indhold og didaktik, samt implementere udviklingsarbejder med henblik på at fremme praksisudvikling inden for faget dansk
 • vælge og anvende metoder samt kombinere faglig viden med didaktisk viden til identifikation af, refleksion over og vurdering af problemstillinger i danskfaget
 • vejlede i didaktiske perspektiver vedrørende planlægning, gennemførelse og evaluering af danskundervisning i henhold til gældende styringsdokumenter, samt varetage koordinerende funktioner i forbindelse med skolens undervisning i dansk

Viden:

 • kunne reflektere over professionsrelaterede didaktiske problemstillinger i danskfaget
 • have indsigt i udviklingsprojekter og aktuel forskning inden for danskundervisningen
 • have indsigt i teorier og metoder vedrørende kollegiale læreprocesser og vejledning af kolleger
 • have indsigt i danskvejlederfunktionens indhold, metoder, etik og særlige udfordringer

Færdigheder:

 • kunne vælge og anvende teorier og metoder til analyse og vurdering af forskelligartede tekster i danskundervisningen
 • kunne anvende viden om udviklingsprojekter og aktuel forskning til at udvikle danskundervisningen
 • kunne vejlede om danskfaglige læreprocesser i danskfagets fire kompetenceområder

Målgruppe

Studerende på Danskvejlederuddannelsen.

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

forår 2023

Afgangsprojekt - Danskvejleder

Start- og slutdato

01.02.23 - 30.06.23

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.11.22

Pris

13.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0404004

efterår 2023

Afgangsprojekt - Danskvejleder

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

15.05.23

Pris

13.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0461276

forår 2024

Afgangsprojekt DANSKVEJLEDER

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

13.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0510064

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Dorte Østergren-Olsen

Lektor

+45 41 89 73 82