Gå til indhold

Afgangsprojekt – Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik

Obligatorisk modul

Dette modul på 15 ECTS er en del af diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om afgangsprojektet

Afgangsprojektet afrunder din Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, og det er her, du viser, at du har opnået målene for uddannelsen ved at indkredse en relevant problemstilling og bearbejde den med perspektiver fra de foregående moduler.

Du får mulighed for at deltage i to workshops, der kredser om at producere et solidt grundlag for, at du kommer godt i gang med dit afgangsprojekt. Udover workshops der ligger i starten af forløbet er der to rammesatte studiegruppedage, så du kan sparre med andre studerende undervejs.

Det faglige indhold på modulet

På modulet arbejder vi med:

 • at indkredse rammer og struktur for afgangsprojektet
 • at udarbejde en relevant og klar problemstilling og problemformulering
 • at udvælge og begrunde valg af undersøgelsesmetode
 • at indkredse begrebet analyse og hvordan man konkret kan gå til værks, når man når denne del af projektet

Om undervisning og eksamen

Modulet er tilrettelagt som deltidsforløb med to workshops, hvor der sættes fokus på de forskellige elementer i afgangsprojektet.

Derudover er der to studiegruppedage, hvor der er mulighed for at sparre med andre studerende.

Afgangsprojektet udbydes ikke som flexmodul

Hvem deltager?

Modulet er målrettet undervisere på erhvervsrettede uddannelser, såsom erhvervsskoler, FGU-skoler, erhvervsakademier mv.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Afgangsprojekt - Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik

Start- og slutdato

27.08.24 - 17.12.24

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0585268

Ledighed

Ledige pladser

Pris

13.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

ECTS

15

Hvornår

Undv: 27/8 3/9, vejl. studiedag: 8/10 5/11, opg. afl: 29/11, eksamen: 16+17/12

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Christina Hartmann Nielsen

Chefkonsulent

+45 51 38 03 81