Gå til indhold

Afgangsprojekt på den sociale diplomuddannelse

På afgangsprojektet tager du afsæt i det, du har lært på den sociale diplomuddannelse, og arbejder med at undersøge og udvikle praksis på det sociale område. Afgangsprojektet kan være afsæt for at formidle viden til kolleger eller borgere samt at udarbejde løsningsforslag eller anbefalinger til praksis.

Dette modul på 15 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om afgangsprojektet

Du fordyber dig fagligt inden for et selvvalgt tema, som du arbejder med ved at lave en mindre undersøgelse, inddrage empiriske data og erfaringsbaseret viden og analysere ud fra teori. Derudover kan du arbejde med at formidle ny læring og omsætte den til praksis.

Det faglige indhold

Der er fokus på praktisk undersøgelsesmetodik i form af design af undersøgelser, datafremstillingsmetoder og databearbejdning. Opgavemetodik indgår via arbejdet med problemformulering og udformning af en større skriftlig opgave.

Om undervisning og eksamen

Størstedelen af undervisningen på afgangsprojektet er fælles på den sociale diplomuddannelse, diplomuddannelse i socialformidling og diplomuddannelse i beskæftigelse. Selve vejledningen retter sig specifikt mod dit arbejdsfelt.

Afgangsprojektet udbydes i foråret og i efteråret. Modulet omfatter 3-4 undervisningsdage, et vejledningsforløb, projektudarbejdelse og eksamen.

Hvem deltager?

Afgangsprojektet er for dig, som har bestået de øvrige moduler på den sociale diplomuddannelse, og som ønsker at afslutte din uddannelse.

Adgangskrav

Det er en forudsætning, at du har bestået de øvrige moduler på den sociale diplomuddannelse. Adgangskrav til de øvrige moduler kan du læse om i forbindelse med beskrivelse af modulerne.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Afgangsmodul - den sociale diplomuddannelse

Start- og slutdato

11.01.24 - 21.06.24

Tilmeldingsfrist

30.11.23

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0511433

Pris

13.910 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

11/1, 1/2, 14/3 + 4/4

ECTS

15

Efterår 2024

Afgangsmodul - den sociale diplomuddannelse

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.07.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0511449

Pris

14.200 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 01.06.24

ECTS

15

Forår 2025

Afgangsmodul - den sociale diplomuddannelse

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.12.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0623912

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18 - 2200 KBH N

ECTS

15

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Annemette Matthiessen

Lektor

+45 51 63 26 28