Gå til indhold

Afdækning af engelsksproglige færdigheder

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen undervisning og vejledning for unge og voksneden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Beskrivelse

FVU-matematiklærer, FVU-læselærer, Ordblindelærer, Læsevejleder for ungdomsuddannelserne, FVU-engelsklærer, FVU-digitallærer og FVU-startlærer er særligt sammensatte uddannelser, som består af moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse i “Undervisning og vejledning for unge og voksne”. Hvis du vil arbejde med ét af de nævnte områder, skal du derfor vælge den korrekte modulsammensætning for at opnå de rette kompetencer.

Uddannelsen til FVU-engelsklærer består af følgende moduler:

 • Modul 8: Afdækning af engelsksproglige færdigheder
 • Modul 9: FVU-engelsk

Herefter er du kvalificeret til en funktion som FVU-engelsklærer.
NB: Modul 8 skal gennemføres før modul 9.

Til uddannelsen hører desuden suppleringsmodulet:

 • Modul 7: Læse- og skriveteknologi

Læringsmål

Den studerende:

 • kan afdække og vejlede, herunder analysere og vurdere grundlæggende engelsksproglige forudsætninger og færdigheder hos kursisterne i forhold til job- og hverdagsbehov.
 • kan formidle afdækningsresultater til kursister og relevante samarbejdspartnere med henblik på visitation.
 • kan påtage sig ansvaret for kvalificeret visitering til FVU-engelsk.
 • har indsigt i engelsk tale- og skriftsprog, herunder områderne fonetik, fonologi, morfologi, ortografi, syntaks, semantik og pragmatik.
 • har viden om tilegnelse af grundlæggende sproglige færdigheder på engelsk som fremmedsprog.
 • har viden om sproglæring samt funktionelle kommunikative kompetencer.
 • har viden om lovgrundlaget for eksisterende FVU-tilbud om afdækning, undervisning og vejledning af unge og voksne.
 • kan analysere testgenererede data.
 • kan vurdere og anvende materialer og vejledninger til afdækning af engelsksproglige færdigheder på baggrund af forskellige formål og kvalitetskriterier.

Målgruppe

Undervisere af unge og voksne i målgruppen for FVU engelsk.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Afdækning af engelsksproglige færdigheder

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0510184

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Hvornår

Torsdag 09.00-14.00

ECTS

10

Forår 2025

Afdækning af engelsksproglige færdigheder

Start- og slutdato

30.01.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0622326

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Torsdag 09.00-14.00

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Martin Hauerberg Olsen

Lektor

+45 41 89 85 45