Gå til indhold
" "

Nye kompetencer til undervisere, konsulenter og ledere på VUC

PD eller diplomuddannelse med ECTS-point

Styrk din professionelle VUC-identitet og -faglighed

ECTS-akkrediterede moduler giver formel anerkendelse af de kompetencer, du opnår. Formelle uddannelsesforløb med ECTS og eksamen øger motivationen og den professionelle stolthed i det daglige arbejde.

Herunder ser du en oversigt over moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse (PD) og diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs-, og karrierevejledning (DUEK). Modulerne kan tilrettelægges, så de rammer udviklingsbehovene på din VUC-institution, og derudover kan vi tilrettelægge forløb, så de tilgodeser dine forudsætninger for at tage formelle videreuddannelsesforløb.

På modulerne tager vi udgangspunkt i praktiske opgaver, cases og erfaringer, sådan at hvert enkelt modul støtter dig i at varetage enten pædagogisk, vejledningsmæssigt eller ledelsesbaseret arbejde i VUC.

Bliv kvalificeret til at undervise voksne

Bliv FVU-lærer, ordblindelærer for voksne eller læsevejleder for ungdomsuddannelserne.

Bliv kvalificeret til at varetage undervisning af voksne og flersprogede voksne inden for rammerne af forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindelærer eller læsevejleder ved en særligt sammensat uddannelse, som består af moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse i “Undervisning og vejledning for unge og voksne”.

For dig, der gerne vil undervise voksne med behov for at styrke deres skriftsproglige kompetencer på dansk.

For dig, der ønsker at arbejde med at styrke unge og voksnes funktionelle matematikfærdigheder, herunder kortlægning af matematikvanskeligheder.

For dig, som gerne vil arbejde med at styrke unge og voksnes digitale kompetencer i arbejdsregi eksempelvis med håndtering af digitale programmer og styresystemer.

Du får metoder og didaktisk viden til at undervise unge og voksne, som ønsker at udvikle deres engelskkundskaber i forbindelse med arbejde eller uddannelse.

For dig, der ønsker at arbejde med unge og voksne med ordblindhed med afsæt i forskningsbaseret viden om ordblindhed og didaktik og metoder i skriftsprogsundervisning.

Modulet er et 10-ECTS suppleringsmodul, som kan tages separat eller i forlængelse af en af vores andre PD-uddannelser. På modulet får du redskaber til at reflektere didaktisk over brugen af læse-skriveteknologi i læse-, stave- og skriveundervisningen.

Styrk dine vejledningskompetencer

Du kan udvikle din vejlederfaglighed og blive en del af et inspirerende netværk med vejledere fra forskellige brancher med en diplomuddannelse i ’Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning’ (DUEK) eller en pædagogisk diplomuddannelse i ’Vejledning og supervision’.

Bliv professionel vejleder og arbejd med vejledning af børn, unge og voksne om uddannelse, beskæftigelse og karriere. Diplomuddannelsen i vejledning giver dig kompetencer til at varetage vejlederrollen i et tværprofessionelt samarbejde.

For dig, der vil arbejde professionelt med vejlederrollen og lede samarbejds-, lære- og forandringsprocesser samt facilitere team- og kompetenceudvikling – som underviser, vejleder, konsulent eller leder. Du får redskaber til at gennemføre professionel vejledning – lige fra faglig ekspertrådgivning til supervision, konsultation, coaching og mentoring.

Løft din viden om undervisning af unge og voksne

Uddannelsesretningen ’Unges og voksnes læreprocesser’ under  den pædagogiske diplomuddannelse er for dig, der vil arbejde professionelt med at skabe gode læringsmiljøer, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning for unge og voksne. Uddannelsen har fokus på læreprocesser, ungdomsliv, socialisering og identitet.

Kontakt

Morten Bruun Petersen

Videreuddannelsesleder

+45 25 23 15 27

Gode muligheder for videreuddannelse for VUC-medarbejdere

Som VUC-medarbejder har du gode muligheder for at specialisere dig, udvikle dig fagligt og konsolidere din viden og dine kompetencer i dit arbejdsliv. Som VUC-medarbejder er du en attraktiv medarbejder. Der er stort behov for dig og dine kolleger, som hver dag arbejder for at gøre en forskel for unge og voksne, som er på vej til at mestre uddannelse og job.

Få nye kompetencer, hvor du omsætter teori og metode til din egen konkrete praksis. Bliv fagligt dygtigere. Byg ovenpå det, du kan, og få papir på din viden.