Gå til indhold

Pædagogisk assistent på deltid (EUV 1)

Ny fleksibel uddannelse for fremtidens pædagogiske assistenter.

Fakta

Varighed

22 måneder / 24 timer pr. uge.

Studiestart

Sommer og vinter

Studievejledning

Mail: pauoptag@kp.dk
Telefon: 72 48 75 41

Ansøg

Som pædagogisk assistent arbejder du med børn og unge – eller voksne med særlige behov.

Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) giver dig kvalifikationer til at arbejde i vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, døgninstitutioner, bo- og dagtilbud for psykisk og fysisk handicappede, i borgerens eget hjem og ungdomsklubber mv.

Med uddannelsen vil du også lære mere om samarbejdet med kollegaer og med forældre. Du vil komme til at kunne sætte ord på – og forstå værdien af – den rigtige pædagogiske indsats.

PAU på deltid

Du kan nu tage den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) på deltid – sideløbende med et deltidsarbejde som pædagogmedhjælper.

Som arbejdsplads behøver du derfor ikke længere undvære dygtige medarbejdere i et år, mens de er på uddannelse.

Ministeriet har godkendt det fleksible forløb som forsøgsuddannelse.

Selve forløbet tilrettelægges i samarbejde med eleven og arbejdspladsen hen over 84 uger. Desuden veksler forløbet mellem fremmøde på Campus Carlsberg og online undervisning.

OBS: Du kan ikke modtage SU, når du tager PAU på deltid. Du kan kun modtage SU, når du er tilmeldt en uddannelse på fuldtid, som fx PAU på fuldtid.

Kvalifikation

På uddannelsen opkvalificeres medarbejderen til på et faglært grundlag at kunne bidrage til øget kvalitet i dagtilbud, på skolefritidsområdet og på det social-specialpædagogiske område.

Uddannelsen er adgangsgivende til pædagog- og meritpædagoguddannelsen.

Finansiering

Som arbejdsgiver modtager du fuld refusion for de dage, medarbejderen er på uddannelse.

Medarbejderen modtager fuld løn (og optjener ferie og pension) under uddannelsen.

Adgangskrav

For at søge PAU på deltid, skal du:

  • være fyldt 25 år ved uddannelsesstart
  • have to års relevant erhvervserfaring (opnået inden for de seneste fire år)
  • have forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen

Sådan søger du

Ansøg på nemstudie.dk. Husk at have relevante dokumenter klar.

Ansøgningsfristen for sommeroptaget er d. 12. august 2024.

Uddannelsesstart for sommeroptaget er d. 23. september 2024.

Sammen med ansøgningen skal du sende dokumentation for:

  • To års pædagogisk erhvervserfaring
  • Eksamensbevis fra folkeskolen
  • Har du derudover opnået engelsk E, dansk C eller samfundsfag C, skal du også medsende dokumentation for dette
  • Har du certifikater i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, skal du også medsende dokumentation for dette.

Realkompetencevurdering (RKV)

Når vi har modtaget din ansøgning, bliver du indkaldt til et indledende interview. Interviewet foregår på skolen. Her vil en studievejleder tale med dig om dine formelle og uformelle kompetencer og vurdere, om du kan optages og evt. få merit for dele af uddannelsen.

Realkompetencevurderingen gennemføres på grundlag af interviewet, din dokumentation og et eventuelt kompetenceafklarende forløb. Gennem realkompetencevurderingen fastlægges din personlige uddannelsesplan.

Interview med to PAU-studerende

Man skal læse PAU for at fremtidssikre sig og blive klogere inden for sit felt. Jeg skylder de unge, jeg arbejder med, at være så godt klædt på, som jeg kan være
, Tidligere studerende på PAU

Bliv klogere på uddannelsen

Kontakt

Kontakt vores uddannelsesleder for at høre om mulighederne:

Kristine Andersen

Uddannelsesleder

+45 41 89 80 27