Gå til indhold

Information om coronavirus

Bliv pædagogisk assistent på kort tid – EUV1

Optagelseskrav

  • Du skal være fyldt 25 år ved uddannelsesstart
  • 2 års relevant erhvervserfaring (opnået inden for de seneste 4 år)
  • Forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen.

Du skal endvidere have erhvervet certifikat i førstehjælp (12 timer) og brand for at bestå uddannelsen. Du kan godt starte på uddannelsen uden at have certifikatet og i stedet erhverve det sideløbende med uddannelsen. Skolen anbefaler dog på det kraftigste, at du erhverver certifikatet inden studiestart.

Skolen arrangerer kursus i førstehjælp og brand inden uddannelsens start for de elever, der ikke allerede har kurset. Kurset koster 825 kr., og du skal selv betale for kurset. Du kan tilmelde dig kurset her.

Sådan søger du:

Du søger via optagelse.dk. Klik på “Jeg er over 25 år og vil søge EUV”.

Næste studiestart er d. 14. september 2020. Ansøgningsfristen er 1. maj 2020

Realkompetencevurdering (RKV)

Når vi har modtaget din ansøgning, bliver du indkaldt til et indledende interview. Her vil en studievejleder tale med dig om dine formelle og uformelle kompetencer og vurdere, om du kan optages og evt. få merit for dele af uddannelsen. Realkompetencevurderingen gennemføres på grundlag af interviewet, din dokumentation og et eventuelt kompetenceafklarende forløb. Gennem realkompetencevurderingen fastlægges din personlige uddannelsesplan.

Uddannelsesaftale

For at arbejdsgiver kan modtage refusion, skal elev og arbejdsgiver indgå en uddannelsesaftale inden studiestart. Skabelon til uddannelsesaftale samt vejledning findes her. Den udfyldte uddannelsesaftale sendes til pauadm@kp.dk, når eleven er optaget på skolen.

Læs mere om din økonomi som EUV1-elev