Gå til indhold
Lille dreng klatrer på et klatrestativ

Bliv pædagogisk assistent på kort tid – EUV1

Som uddannet pædagogisk assistent får du nye metoder til det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne.

Fakta

Varighed

maks. 42 uger.

Studiestart

Vinter

Studievejledning

Mail: pauoptag@kp.dk
Telefon: 72 48 75 41

Ansøg

Har du mindst 2 års relevant erhvervserfaring (opnået inden for de seneste 4 år), kan du få “merit” – dvs. godkendt din erfaring og derfor kortere uddannelsestid – max 42 uger.

Optagelseskrav

  • Du skal være fyldt 25 år ved uddannelsesstart
  • 2 års relevant erhvervserfaring (opnået inden for de seneste 4 år)
  • Forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen

Sådan søger du

Ansøgningsfrist for vinteroptaget er d. 1. januar 2024 med uddannelsesstart d. 5. februar 2024.

Sammen med ansøgningen skal du sende dokumentation for:

  • To års pædagogisk erhvervserfaring
  • Eksamensbevis fra folkeskolen
  • Har du derudover opnået engelsk E, dansk C eller samfundsfag C, skal du også medsende dokumentation for dette
  • Har du certifikater i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, skal du også medsende dokumentation for dette.

Realkompetencevurdering (RKV)

Når vi har modtaget din ansøgning, bliver du indkaldt til et indledende interview. Interviewet foregår via telefon. Her vil en studievejleder tale med dig om dine formelle og uformelle kompetencer og vurdere, om du kan optages og evt. få merit for dele af uddannelsen.

Realkompetencevurderingen gennemføres på grundlag af interviewet, din dokumentation og et eventuelt kompetenceafklarende forløb. Gennem realkompetencevurderingen fastlægges din personlige uddannelsesplan.

Uddannelsesaftale

Når eleven er optaget, skal elev og arbejdsgiver indgå en uddannelsesaftale på lærepladsen.dk. Det er meget vigtigt, at uddannelsesaftalen underskrives af både elev og arbejdsgiver inden studiestart, da arbejdsgiver ellers ikke kan modtage refusion.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:

Telefon: 72 48 75 41
E-mail: pauoptag@kp.dk

Hvis du allerede er elev indskrevet på uddannelsen og har spørgsmål om gennemførelse af uddannelsen, orlov, barsel og uddannelsesskift eller ophør, kan du kontakte:

Studievejleder EUV1 Claus Herborg (PAU merit-elever)
Telefon: 41 89 80 52
E-mail: che@kp.dk

Studievejleder EUD-elever Tommy Tranholm Jensen
Telefon: 41 89 71 03
E-mail: totj@kp.dk

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.