Gå til indhold
Lille dreng klatrer på et klatrestativ

Bliv pædagogisk assistent på kort tid – EUV1

Med en uddannelse til pædagogisk assistent får du nye metoder til det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne, og du får papir på din erfaring.

Har du mindst 2 års relevant erhvervserfaring (opnået inden for de seneste 4 år), kan du få “merit” – dvs. godkendt din erfaring og derfor kortere uddannelsestid – max 42 uger.

Optagelseskrav

  • Du skal være fyldt 25 år ved uddannelsesstart
  • 2 års relevant erhvervserfaring (opnået inden for de seneste 4 år)
  • Forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen.

Sådan søger du:

Du søger via optagelse.dk. Klik på “Jeg er over 25 år og vil søge EUV”.

Næste uddannelsesstart er d. 7. februar 2022.

Ansøgningsfristen er 15. december 2021.

Sammen med ansøgningen skal du sende dokumentation for:

  • To års pædagogisk erhvervserfaring
  • Eksamensbevis fra folkeskolen
  • Har du derudover opnået engelsk E, dansk C eller samfundsfag C, skal du også medsende dokumentation for dette
  • Har du certifikater i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, skal du også medsende dokumentation for dette.

Har du ikke allerede certifikater i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, kan du tilmelde dig et kursus på skolen forud for uddannelsesstart. Vær opmærksom på at certifikaterne skal være erhvervet, inden du kan gøre uddannelsen færdig.

Du kan tilmelde dig et kursus i førstehjælp og brand på skolen inden studiestart via dette link https://www.tilmeld.dk/forstehjaelpogbrandpau/signup

Realkompetencevurdering (RKV)

Når vi har modtaget din ansøgning, bliver du indkaldt til et indledende interview. Interviewet foregår via telefon. Her vil en studievejleder tale med dig om dine formelle og uformelle kompetencer og vurdere, om du kan optages og evt. få merit for dele af uddannelsen. Realkompetencevurderingen gennemføres på grundlag af interviewet, din dokumentation og et eventuelt kompetenceafklarende forløb. Gennem realkompetencevurderingen fastlægges din personlige uddannelsesplan.

Uddannelsesaftale

For at arbejdsgiver kan modtage refusion, skal elev og arbejdsgiver indgå en uddannelsesaftale inden studiestart. Skabelon til uddannelsesaftale samt vejledning findes her. Den udfyldte uddannelsesaftale sendes til pauadm@kp.dk, når eleven er optaget på skolen.

Læs mere om din økonomi som EUV1-elev