Gå til indhold
Lille dreng klatrer på et klatrestativ

Bliv pædagogisk assistent på kort tid – EUV1

Med en uddannelse til pædagogisk assistent får du nye metoder til det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne, og du får papir på din erfaring.

Har du mindst 2 års relevant erhvervserfaring (opnået inden for de seneste 4 år), kan du få “merit” – dvs. godkendt din erfaring og derfor kortere uddannelsestid – max 42 uger.

Optagelseskrav

  • Du skal være fyldt 25 år ved uddannelsesstart
  • 2 års relevant erhvervserfaring (opnået inden for de seneste 4 år)
  • Forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen

Sådan søger du

Udfyld ansøgningsskema og send sammen med dokumentation til sikkermail-stu@kp.dk – Att. PAUOPTAGELSE

Der er to muligheder:

  • Du kan printe ansøgningsskemaet, udfylde det og scanne det udfyldte skema og sende til skolen sammen med din dokumentation.
  • Du kan skrive direkte i ansøgningsskemaet, gemme ændringerne og sende til skolen sammen med din dokumentation

Du kan søge til uddannelsesstart d. 7. august 2023.

Ansøgningsfrist d. 1. maj 2023.

Sammen med ansøgningen skal du sende dokumentation for:

  • To års pædagogisk erhvervserfaring
  • Eksamensbevis fra folkeskolen
  • Har du derudover opnået engelsk E, dansk C eller samfundsfag C, skal du også medsende dokumentation for dette
  • Har du certifikater i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, skal du også medsende dokumentation for dette.

Realkompetencevurdering (RKV)

Når vi har modtaget din ansøgning, bliver du indkaldt til et indledende interview. Interviewet foregår via telefon. Her vil en studievejleder tale med dig om dine formelle og uformelle kompetencer og vurdere, om du kan optages og evt. få merit for dele af uddannelsen. Realkompetencevurderingen gennemføres på grundlag af interviewet, din dokumentation og et eventuelt kompetenceafklarende forløb. Gennem realkompetencevurderingen fastlægges din personlige uddannelsesplan.

Uddannelsesaftale

For at arbejdsgiver kan modtage refusion, skal elev og arbejdsgiver indgå en uddannelsesaftale inden studiestart. Den udfyldte uddannelsesaftale sendes til pauadm@kp.dk, når eleven er optaget på skolen.

Jobrotation

Med jobrotationsordningen kan virksomheden give erfarne medarbejdere, der er over 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring, en erhvervsuddannelse, mens en ledig vikarierer i uddannelsesperioden. En aftale om jobrotation skal aftales med jobcenteret inden uddannelsesstart. Kontakt jobcentret og hør mere om jobrotation og uddannelsesmuligheder.

Virksomheden må ikke samtidig med jobrotationsydelsen modtage AUB-refusion.