Gå til indhold
Leder, der deltager i ledelsesuddannelsen, KIOL.

Mærkbar ledelse

det handler om at lede den offentlige resultatskabelse med holdning og følsomhed.

KIOL-uddannelsen for offentlige ledere på højt niveau spurgte vi deltagerne om, hvilke væsentligste ledererkendelser de har gjort sig i løbet af de sidste år.

Et gennemgående svar var, at det virtuelle vilkår, der har været for ledelse, har fremkaldt et behov hos medarbejderne for, at deres ledere ”viser mere af sig selv” eller ”giver mere af deres person”.

Der er kommet fokus på, hvordan man kan lede med mere holdning og følsomhed. Og at lede mere tydeligt og eksplicit på de store bærende værdier i organisationen.

Eller som Morten Lund, direktør i Vesthimmerlands Kommune, kalder det: at lede mere mærkbart.

Noget af det handler om, at lederen tør træde ud af personens professionelle persona og tage mere af mennesket med sig på arbejde, dvs. at stå frem som et mangefacetteret ledermenneske, som både tør, tror og tvivler.

”Jeg har mødt topchefer, som har mistet blikket for de mennesker, de har omkring sig. Som leder på de striber, de har på skulderen, og ikke deres færdigheder eller de værdier, de står for”, fortæller Morten Lund, direktør i Vesthimmerlands Kommune.

Hvis ikke man som leder når ud til sine medarbejdere, så de kan mærke dig, og du kan mærke dem, så mister du nemt fornemmelsen af at lede virkningsfuldt og koordineret, mener Line Arnmark, som er programleder på KIOL Executive.

Hvordan bliver man så en mærkbar leder, som både er responsiv og leder tydeligt på værdierne?

Få seks gode råd

 1. Livsformål og bærende værdier

  Gør dig dit livsformål og de bærende værdier i dit lederliv klart. Hvad skal stå tilbage som vidnesbyrd om dig, når du forlader lederjobbet? Hvad betyder disse værdier for din konkrete adfærd, handlinger og holdninger i hverdagens ledelsesarbejde?

 2. Lyt efter dine værdier

  Gør dig følsom over for din intuition og de mere følsomme sider af din person, og tillad dig selv at lytte efter dine værdier i mødet med lederlivets nødvendigheder.

 3. Skabe en organisationskultur med plads til friktion og spændingsfelter

  Forlad den funktionelle dumhed, og mobiliser modet til at skabe en organisationskultur med plads til friktion og spændingsfelter hvor værdier og prioriteringer løbende diskuteres og brydes.

 4. Tal om, hvordan I sammen skaber jeres arbejdsplads og kultur

  Tal med dine lederkolleger og medarbejdere om, hvordan I sammen skaber en arbejdsplads og en arbejdskultur, som understøtter oplevelsen af en højere mening, et stærkt professionelt fællesskab, plads til selvbestemmelse og oplevet kompetence i opgaveløsningen.

 5. Tillad dig både at tro og at tvivle ud i det åbne

  Troen giver dine lederkolleger og medarbejdere håb, mens tvivlen viser åben ydmyghed, og inviterer andre til at tage medansvar for både spørgsmål og svar i organisationens liv.

 6. Indbyd til feedback om dig som leder

  Skab dig et forum, hvor du løbende i dit lederskab får feedback på dig selv som mærkbar leder – det kan styrke din balance mellem at mærke professionelt indad og lede kraftfuldt udad uden at blive afsporet af personlige følelser.

Hvis du er blevet nysgerrig på flere praksiserfaringer og teoritilknytninger, så læs hele artiklen.

Er du leder, og er du interesseret i at udvikle dig fagligt?

Se her, hvilke muligheder du har på Københavns Professionshøjskole.

Kontaktperson

Carina Starostka Villadsen

Chefkonsulent

+45 51 38 05 36