Gå til indhold
" "

Gentofte Kommune vil fremme mental trivsel og sundhed

Storstilet efteruddannelse skal være med til at øge trivsel og sundhed blandt mennesker med psykiske vanskeligheder og udviklingshandicap.

I dag kan en person med svære psykiske vanskeligheder i gennemsnit se frem til at leve mellem 15 og 20 år mindre end gennemsnittet. Og ser man på personer med udviklingshandicap, har de i dag en forventet levetid, der er ca. 14 år kortere end resten af befolkningen.

De dystre tal fremgår af Sundhedsstyrelsens 10-årsplan for bedre mental sundhed for mennesker med psykiske lidelser og fra Institut for Folkesundhed, der i en rapport sætter fokus på dødeligheden blandt mennesker med handicap.

I samarbejde med Københavns Professionshøjskole sætter Gentofte Kommune nu skub i en omfattende kompetenceudvikling blandt medarbejderne på social- og handicapområdet, der skal munde ud i en mere koordineret tilgang til arbejdet med borgernes sundhed og trivsel på tværs af faggrupper. I første omgang skal ca. 200 medarbejdere på skolebænken.

“Der er forskellige årsager til, at disse grupper mennesker har en kortere gennemsnitlig levetid end resten af befolkningen, men som kommune vil vi tage vores del af ansvaret for at udligne noget af den store forskel”, siger Katja Johansen, der er formand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i Gentofte Kommune.

“Kurset skal give vores medarbejdere endnu flere redskaber til at støtte borgerne til at leve sundere og gøre dem i stand til at opdage flere symptomer på et tidligt tidspunkt og hvordan vi bedst støtter borgerne i at søge læge og tage imod de sundhedstilbud, der er, så vi fremmer både den psykiske og fysiske trivsel”, siger Katja Johansen.

Svært ved at navigere i sundhedssystemet

Mens selvmord og misbrug spiller en vis rolle for livslængden blandt borgere med svære psykiske lidelser, og et udviklingshandicap i sig selv kan medføre en øget sundhedsrisiko, er det fortsat almindelige, somatiske sygdomme, der er den største årsag til mistrivsel samt kortere livslængde.

Det skyldes blandt andet, at personer med psykiske lidelser og personer med udviklingshandicap oftere bliver væk fra sundhedsundersøgelser, oftere overser indkaldelser, typisk har sværere ved at reflektere og sætte ord på egne symptomer – og i det hele taget har sværere ved at navigere i sundhedssystemet end resten af befolkningen.

Det er en problemstilling, Kirsten Feltmann fra Gentofte kender alt til som mor til en voksen søn med Downs Syndrom og Alzheimer.

“Da min søn Steffen boede på et andet botilbud, begyndte han på et tidspunkt at ændre adfærd og blive mere udadreagerende, men det blev ikke rigtig taget seriøst. Først efter fire år, hvor jeg måtte rykke og skubbe på, blev han udredt og fik diagnosen Alzheimers, som han i dag får den rigtige hjælp til”, siger Kirsten Feltmann og uddyber:

“Steffen og mange andre som ham kan ikke selv finde ud af at udtrykke, hvordan de har det, så det er godt, der kommer mere fokus på det”, siger hun.

Fakta om praksiskurset

  • Uddannelsesforløbet gennemføres i samarbejde med Københavns Professionshøjskole med støtte fra Socialstyrelsen som led i styrelsens ‘Kursustilbud til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien’.
  • Praksiskurset “Sundhed hos borgeren” er finansieret af Socialstyrelsen, mens Handicaprådet for 2022 og 2023 har ydet tilskud til projektledelse og forplejning.
  • Derudover er projektet også støttet af handicaprådet i Gentofte Kommune.

Vil du vide mere?

Er du nysgerrig efter at vide mere om, hvilke muligheder du har for videreuddannelse og kompetenceudvikling ift. psykisk sårbare og handicappede?

Så her se eksempler på, hvad vi kan tilbyde:

Uddannelsesretning: Psykosocialt arbejde
Til dig, der vil udvikle dine kompetencer i arbejdet med mennesker, der har psykiske, fysiske og sociale funktionsnedsættelser.

Rusmiddelbrug og dobbeltproblematikker
Hvordan opkvalificerer vi arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger?

Kontaktperson

Mette Lykke Lauridsen

Specialkonsulent

+45 51 38 06 43