Gå til indhold
" "

Fagprofessionelle skal aftabuisere negativ social kontrol

Det kan ofte være svært for fagprofessionelle at opdage negativ social kontrol. Men med nysgerrighed og opmærksomhed kan de være med til at åbne op for problematikken.

Hele 16 procent af borgere med anden etnisk baggrund mellem 18 og 29 år føler, at de bliver begrænsede i selv at kunne vælge, hvordan de vil leve deres liv, viser undersøgelser.

Det handler blandt andet om selv at kunne vælge uddannelse, hvem man vil være kæreste med eller giftes med.

”Den her negative sociale kontrol handler om mennesker, der på en eller anden måde bliver begrænset i deres muligheder for at udfolde deres liv, som de selv gerne vil, ” siger læringskonsulent ved Børne- og Undervisningsministeriet, Thulani Lindberg, og fortæller at det er ikke kun er børn og unge, der rammes af den negative sociale kontrol, men at det også kan være voksne og hele familier.

Den negative sociale kontrol opstår ofte, når der sker et sammenstød mellem en persons egne forestillinger om, hvordan de ønsker at leve, og de forventninger, som andre har til dem. Det forklarer Satnam Singh, der er specialkonsulent i Styrelsen for international rekruttering og integration.

”Den negative sociale kontrol bruges for at sikre, at der ikke opstår en konflikt. Så det er en hverdagskontrol, der skal sikre, at folk ikke falder udenfor et bestemt æreskodeks. Kontrollen kan for eksempel indeholde overvågning, sladder, eller der kan være forskellige former for vold,” siger han og uddyber:

”Når man laver den dagligdags, negative sociale kontrol på hinanden, så opstår der ikke en konflikt, hvor en families ære kan blive krænket.”

Skærpe opmærksomheden

Som konkrete eksempler på, hvordan den negative sociale kontrol kan komme til udtryk, kan det være igennem hvilket tøj, man må gå i, hvad man må spise, hvilken uddannelse man må tage, og hvilken slags job, man må have.

”Det handler for eksempel også om voksne, som ikke må tage en uddannelse, og som ikke må tjene deres egne penge. Så det er en bred problematik, som går ind og berører på tværs af generationer og på tværs af forskellige baggrunde, ” siger Satnam Singh.

Ifølge Satnam Singh er det derfor også vigtigt, at fagprofessionelle skærper opmærksomheden omkring den negative sociale kontrol, og at de tager dannelsesopgaven på sig og på den måde er med til at åbne elevernes verden op, og fortælle dem om det omkringliggende samfund og hvilke rettigheder, man har som ung i det danske samfund.

Ofte oplever både Satnam Singh og Thulani Lindberg dog, at det kan være svært for de fagprofessionelle at forholde sig til den negative sociale kontrol, fordi det er et kompliceret emne.

”Noget af det, som jeg oplever, når jeg er ude og tale med lærere og ledelse, er, at man ikke nødvendigvis oplever, at man har den her udfordring ude på skolen, selvom den faktisk findes,” forklarer Thulani Lindberg.

”Det betyder, at du som fagperson er nødt til at være nysgerrig og undersøgende og tage stilling til, at det er et område, du vil beskæftige dig med, for at du opdager det. Som underviser kan du vælge at sige, at det er vigtigt, at alle elever har kendskab til negativ sociale kontrol, for så kan de genkende det, hvis det skulle ske for dem i fremtiden, eller hvis det skulle ske for nogen, de kender.”

Ikke ulovligt

Ifølge Thulani Lindberg er et andet problem, at de fagprofessionelle ofte ikke ved, hvordan de skal reagere, hvis de opdager en elev, der er udsat for negativ social kontrol.

”Emnet kan være utroligt komplekst at navigere i, og derfor kan det nogle gange næsten virke nemmere ikke at tage det op, fordi man hurtigt kan stå i en situation, hvor man føler afmagt og ikke ved, hvad man skal stille op.”

For at kunne arbejde med den negative sociale kontrol som fagprofessionel, kan det være en stor hjælp at opkvalificere sig og efteruddanne sig, så man kan tilegne sig et sprog, der kan være med til at aftabuisere det at tale om negativ social kontrol og sætte det på dagsordenen.

”Men det er ikke altid, vi kan løse problemerne med den negative sociale kontrol, fordi langt hen ad vejen, så er det ikke ulovligt. Det er ikke ulovligt at sige, at ens barn ikke må deltage i en fødselsdag, eller at man ikke må lege med en bestemt fra ens klasse,” forklarer Satnam Singh.

”Vi ved, at kontrollen påvirker barnets trivsel, men i sidste ende er det forældrenes, hvis det er dem, der udøver den negative sociale kontrol, ret at opdrage deres børn, som de synes, det er bedst.”

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om, hvad Københavns Professionshøjskole kan tilbyde af faglig udvikling og nye færdigheder inden for området ‘negativ social kontrol’, så se her:

Kontaktperson

Helle Kildevang

Lektor

+45 41 89 72 74