Gå til indhold
Henrik Stockfleth, lektor og udviklingskonsulent

Dit personlige lederskab

Få gode råd om, hvordan du som skoleleder kan arbejde med dit personlige lederskab og bliver bedre til at sætte retning i et uforudsigeligt arbejdsmiljø.

Folkeskolen håndterer rigtig mange opgaver, og skoleledere oplever, at der løbende kommer nye opgaver til, uden at andre forsvinder.

Mange forældre, interesseorganisationer, idrætsklubber m.fl., vil noget med skolen og presser den med, at netop deres område må være noget, som den tager sig af. Det kan være temauger og særlige undervisningsforløb som fx trivselsforløb, uge 6, adfærd på sociale medier.

Herudover kommer en lang række ofte kommunale initiativer, som lægger sig oven på disse ønsker fra interesseorganisationer og lokalsamfundet – fremtidens udskoling, 21st Century Skills m.m. Og så er der politiske aftaler, reformer og inklusionsdagsordenen, som også fylder meget i skoleleders dagligdag.

Endelig er vigtigt at nævne, at folkeskolen i særlig grad er befolket af mennesker, og mennesker handler som bekendt ikke altid forudsigeligt.

Presset fra flere sider stiller krav til din ledelse

Det stiller nogle særlige krav til ledelse, når man bliver presset fra flere sider, når kerneopgaven forrykker sig, og når man skal sætte retning i et noget uforudsigeligt miljø.

Og det stiller i høj grad krav til ‘dit personlige lederskab’.

Derfor er det vigtigt, at du som skoleleder er opmærksom på, hvordan din ledelse påvirker dine medarbejder, hvilke potentialer din ledelse har, og om dit lederskab trænger til at blive justeret.

Få gode råd om, hvordan du arbejder med dit personlige lederskab

Lektor og udviklingskonsulent Henrik Stockfleth Olsen fra diplom i ledelse ved Københavns Professionshøjskole har skrevet bogen ”Pejlemærker – en guide til det personlige lederskab”, og på baggrund af bogens pointer giver han her gode råd om, hvordan du blive mere opmærksom på og arbejder med dit personlige lederskab som skoleleder:

 

 1. Find dig selv

  Du er selv det bedste sikre holdepunkt i dit lederskab i en foranderlig og kaotisk hverdag. Vær derfor løbende nysgerrig på, hvad du lægger vægt på, hvilke værdier du tillægger betydning og ikke mindst, hvordan du gerne vil opleves i din rolle som leder. Alle har mere eller mindre flatterende sider af deres personlighed – find dem, tag ansvar for de mindre flatterende dele og øv dig på at kompensere for dem.

  Forsøg dig med at lave din egen lille ledelsesfilosofi, og brug den som en form for pejlemærke i din ledelse, når du træffer beslutninger, når du kommunikerer osv. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal starte, kan du begynde med at overveje spørgsmålet: ”Hvorfor er jeg leder, og hvorfor er jeg leder her?”

 2. Vær opmærksom på din egen virkning

  Når du siger noget som leder, så vejer det hundrede gange mere, end hvis samme sætning kommer fra en kollega. Alt hvad du siger, bliver afkodet som ledelseskommunikation og afspejler, hvad du tillægger betydning og vigtighed.

  Mind dig selv om, at der grundlæggende er et asymmetrisk forhold mellem dig og medarbejderne, og at du derfor har et særligt ansvar for, at jeres samtaler skaber læring og tryghed. Det kan du gøre ved at være opmærksom på at tage ansvaret for at styre indhold og proces i jeres samtaler.

 3. Vær åben over for andre forestillinger om, hvorfor vi er her

  Selv om vi har en formålsparagraf for folkeskolen, så findes der stadig mange forestillinger om, hvad der er skolens vigtigste opgave. Nogle lægger vægt på trivsel og omsorg, andre på kundskaber og andre igen på opdyrkelsen af 21st century skills. Vær derfor nysgerrig på professionelle forestillinger om god praksis.

  Kast dig ud i faglige drøftelser om trivsel, undervisning og læring og brug forskelligheden som fundament for den løbende samtale om, hvad vi er sat i verden for. Og glem alt om, at I nogensinde kommer til at se helt ens på det.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i kompetenceudvikling inden for det ledelsesfaglige område, så se her, hvad Københavns Professionshøjskole fx kan tilbyde:

Vil du vide mere?

Faglitteratur

Video

Se optagelsen af webinaret om ‘Styrk dit personlige lederskab’, som blev afholdt den 15. september 2022.

Optagelsen af webinaret om ‘Styrk dit personlige lederskab’ som blev afholdt den 15. september 2022.

Kontaktperson

Henrik Stockfleth Olsen

Lektor

+45 41 89 89 18