Gå til indhold
Der er mange mennesker og aktiviteter på torvet mellem bygningerne på campus carlsberg, som her ses gennem glasfacaden.

PLC – skolens strategiske udviklingsenhed

KP tilbyder uddannelses- og udviklingsforløb, sparring og konsulentbistand til medarbejdere og ledere i pædagogiske læringscentre (PLC).

Konsulenter fra Københavns Professionshøjskole har gennemført flere projekter med det pædagogiske læringscenter (PLC) som omdrejningspunkt og har stor erfaring i at få PLC-medarbejderne i spil som ressourcepersoner.

PLC beskæftiger sig med udvikling af læringsmiljøer og fungerer som et læringslaboratorium, hvor det pædagogiske personale og elever kan eksperimentere med teknologier og læringsressourcer. PLC-teamet har en central vejledningsfunktion i tæt samarbejde med skolens øvrige vejledere og det pædagogiske personale.

Det er vigtigt at udvikle en praksis, der kan udfordre skole- og læringskulturen og tilbyde et nyt syn på sammenhænge mellem kultur, medier og læring. Det kan vi på Københavns Professionshøjskole hjælpe jer med.

KP tilbyder uddannelse og sparring til dig, der arbejder i et pædagogisk læringscenter.
Vejledningskompetencer
 • Lær at vejlede om og facilitere konkrete kultur- og læreprocesser i en pædagogisk praksis
Facilitering af processer og projekter
 • Lær at understøtte udvikling af forpligtende arbejds- og læringsfællesskaber i en pædagogik praksis
 • Lær at understøtte og facilitere brugen af læringsressourcer – didaktiserede som ikke-didaktiserede
 • Lær at udvikle og udfordre brug af det 21. århundredes læringskompetencer
 • Lær at understøtte og facilitere eksperimenter med læringsrum og -former – på tværs af tid, sted og rum
Formidling og kommunikation
 • Lær at informere og kommunikere om fx læringsressourcer, læremidler, forskning og åben skole
 • Lær at bruge og formidle det 21. århundredes læringskompetencer

KP tilbyder forskellige former for opkvalificering til dig, som arbejder i og omkring et PLC. Kontakt os, så vi kan tale om dit behov.

KP tilbyder PLC-teams uddannelse, kurser og sparring om både det interne samarbejde i teamet, samarbejde med elever og øvrige kolleger og samarbejde med ledelsen.
Samarbejde i teamet
 • Lær at styrke samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner bl.a. gennem organiseringsperspektiver
 • Lær at udvikle vejledergrundlaget, herunder vejlederperspektiver, -metoder,- funktionsbeskrivelser og -kontrakter
 • Lær at skabe øget sammenhæng mellem skolens mål og PLC-indsatser og derved styrke PLC som strategisk udviklingsenhed
Samarbejde med elever og kolleger

Elevperspektivet

 • Lær at udvikle strategier for mødet med eleverne ift. deres læring
 • Lær at udvikle elev-elevlæringsfællesskaber
 • Lær at understøtte eleverne som ambassadører fx ifm. kultur og fritid og Grønt flag

Kollegasamarbejde

 • Lær at understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med fokus på inklusion, synlig læring og trivsel
 • Lær at understøtte elevernes læring gennem en koordineret vejledningsindsats
 • Lær at sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen
 • Lær at arbejde datainformeret om udvikling af praksis
Samarbejde med ledelsen
 • Lær at understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med skoleledelsen på et tværfagligt grundlag
 • Lær at rådgive skoleledelsen og sparre med denne ud fra eget fagområde, men i et tværfagligt perspektiv
 • Få sparring til at opbygge en intern vejlederkultur

Vi glæder os til at tale med jer om udvikling af jeres PLC. For at kvalificere vores samtale vil det være en stor hjælp, at I har overvejet nogle spørgsmål.

Kære deltagere i netværket for PLC

PLC-netværket er aktivt igen, og vi byder velkommen til både gamle og nye medlemmer af netværket. Find information om kommende møder og tilmeld dig netværket her:

Kontakt

Kontakt en af vores konsulenter og hør mere om, hvad vi kan gøre for jer.

Lonnie Sørensen
Britta Vejen
Signe Smedegaard Skov

plc-cfu@kp.dk