Gå til indhold

Skole

Skolens opgave er betydningsfuld og kompleks. Hverdagen i skolen er kendetegnet ved stor diversitet i elevgruppen og en faglighed, der skal spænde både bredt og dybt.

Kontakt

Portrætfoto af chefkonsulent Lene Damgaard Jørgensen

Lene Damgaard Jørgensen

Chefkonsulent

+45 51 38 06 16

Om skoleområdet

Vi hjælper skoler og kommuner med at sætte elevernes læring og trivsel som omdrejningspunkt i alle indsatser. Det kræver lærere, pædagoger og ledelser med høj faglighed, solid professionel dømmekraft og stærke samarbejdskompetencer.

Eksempler på forløb

  • Etablering af professionelle læringsfællesskaber i en whole system-tænkning i Tårnby Kommunes skolevæsen – et organisationsudviklingsprojekt for pædagoger, lærere, skoleledelser og skoleforvaltning over fem et halvt år.
  • Fælles kapacitetsløft på Baggesenskolen i Korsør, hvor lærere, pædagoger og ledelse over halvandet år har arbejdet med at skabe gode deltagelsesmuligheder for alle elever.
  • Introduktion til inkluderende klasseledelse for nye lærervikarer i Københavns Kommune – en kombination af e-læring og fysisk kursusdag.
  • ’Børn på arbejde’ – et udviklingsforløb for Det Kongelige Teater med fokus på inddragelse af børn og unges stemmer om arbejdsmiljø og kultur på arbejdspladsen via forskellige dataindsamlings-processer.
  • Fokus på sproglig opmærksomhed i indskolingen – forløb med kursusdage og aktionslæring for lærere og pædagoger på Harrestrup Å Skole i Valby.