Gå til indhold

Ordblindhed i grundskolen

Er du lærer, og brænder du for at gøre mere for de ordblinde elever på din skole? Vil du blive bedre til at spotte ordblindhed? Er du leder og klar til for alvor at skabe et ordblindevenligt undervisningsmiljø til gavn for alle elever? Så er det her, du skal læse med.

På Københavns Professionshøjskole (KP) har vi et stærkt miljø på ordblindeområdet. Vi har mange års erfaring med kompetenceudvikling af lærere og ledere i grundskolen. Vi tilbyder uddannelse for den enkelte og organisations- og kvalitetsudvikling for hele skolen eller på kommunalt niveau.

Vi har fastlagte uddannelsesforløb i form af diplomuddannelse og kurser, eller vi kan tilpasse forløb til lokale behov.

Uddannelsesforløb

Tag tre moduler på den pædagogiske diplomuddannelse og bliv kvalificeret til at fungere som ordblindelærer i grundskolen.

De tre moduler er:

 • Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse
 • Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi
 • Læse- og skriveteknologi

Læs mere om uddannelsesforløbet til ordblindelærer i grundskolen

Læs også om vores tilbud til dig, der vil undervise unge og voksne ordblinde (FVU og OBU)

Kurser om ordblindhed

Nogle kurser udbydes som en fast del af vores kursuskatalog, men vi tilrettelægger også forløb af kortere og længere varighed for enkelte skoler eller kommuner, fx som praksislæringsforløb ude på skoler og i lærerteams.

Aktuelt udbudte kurser:

Lad os skræddersy til jeres behov

Opbygning af ordblindevenlige undervisningsmiljøer forudsætter kompetencer på både lærer-, team- og skoleniveau. Vi kan sammensætte forløb, så det rammer jeres behov, og vi kan hjælpe jer med at implementere den nye viden, så den bliver en del af jeres hverdag.

KP tilbyder kommunale uddannelsesforløb, så I får uddannet ordblindelærere på jeres skoler. Her tilrettelægger vi forløbet i samarbejde med jer og toner det efter jeres behov. Det har vi god erfaring med fra tidligere samarbejde med Hillerød og Hvidovre Kommune.

KP tilbyder fx kursus- og kompetenceudviklingsforløb inden for emner som

 • Afdækning
 • Læsehandleplaner
 • Læse- og skriveteknologisk didaktik
 • Kollegacoaching
 • Evaluering af læseindsatser
 • Ordblindevenlige greb i undervisningen
 • Forebyggelse af læse- og skrivevanskeligheder og tidlig indsats
 • Kom godt i gang med læse-, skrive- og staveundervisning 0.-2. klasse

Kontakt os for at høre mere om uddannelse, kurser og muligheden for skræddersyede forløb:

Minna Nørgaard Bruun

Lektor

+45 41 89 74 40

Inspirationsartikler

Læs vores artikler til inspiration

KP ønsker at bidrage til udvikling af ordblindevenlige undervisningsmiljøer i skole og uddannelse.

KP står bag den A.P. Møller-finansierede vidensressource GODS – Guide til ordblindevenlig didaktik i skolen på EMU i samarbejde med Fredensborg og Solrød kommuner, HUSET Jandorf og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet .

KP har bidraget til vidensressourcen Viden om inkluderende læringsmiljøer – Ordblindhed i samarbejde med Rambøll, eksterne aktører og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

KP har bidraget til udviklingen af inspirationsmateriale til EMU om tidlige indsatser i 0. og 1. klasse for børn i risiko for ordblindhed og andre afkodningsvanskeligheder i samarbejde med Rambøll og VIA UC.

KP medvirker i det landsdækkende Egmontfinansierede udviklingsprojekt Læsesucces for ordblinde børn, der har særligt fokus på indsatser til udsatte børn med ordblindhed. Projektet er et samarbejde mellem alle seks Professionshøjskoler, Nationalt Videncenter for Læsning og 12 kommuner i Danmark.

Inspirationsmateriale

KP har bidraget med viden til portalerne Danmarks Læringsportal (EMU) og Nationalt Videncenter for Læsning (NVfL) hvor der også kan søges viden og inspiration

KP anbefaler, at man søger yderligere viden og inspiration her: