Gå til indhold

Overvejer du at tage ordblindelæreruddannelsen?

Mød Dorte og Toke, som begge har taget uddannelsen.

Dorte Baumann, dansklærer på en friskole

Hvorfor tog du uddannelsen?

”Jeg oplever stadig fordomme og misforståelser omkring ordblindhed. Det vil jeg gerne være med til at lave om på. Og så vil jeg gerne give mine ordblinde elever en opdateret og kvalificeret undervisning. Jeg er selvfølgelig også interesseret i at dygtiggøre mig i forhold til undervisning af ordblinde elever – både i forhold til særligt tilrettelagt undervisning og den almene undervisning”.

Hvad fik du ud af at videreuddanne dig?

”Ny input til min undervisning og opdatering i forhold til videnskabelige undersøgelser på området for ordblindhed. Både de studerende og underviserne kom med forskellige baggrunde og erfaringer, så du får virkelig nye perspektiver på dit arbejdsliv”.

Hvad er vigtigt at vide, inden man begynder på ordblindelæreruddannelsen?

”Du skal kunne prioritere din tid. Der skal sættes tid af til at læse litteraturen og arbejde med opgaver. Udbyttet er indlysende nok størst, hvis man er velforberedt og bidrager til diskussioner i undervisningen”.

Hvordan bruger du det, du har lært?

”Jeg har et andet blik for at opdage ordblindhed og for at sætte relevante handlinger i gang efterfølgende. Jeg er blevet en mere kompetent dansklærer. Jeg arbejder ikke specifikt, eller udelukkende, med ordblindhed, men bruger min viden i almenundervisningen og på sigt også i særligt tilrettelagte forløb.”

Toke Guldberg, ordblindelærer på en folkeskole

Hvorfor tog du uddannelsen?

”Jeg tog ordblindelæreruddannelsen, fordi en stor del af mit arbejde omhandler testning og undervisning af ordblinde elever i folkeskolen, og fordi jeg simpelthen følte, at jeg manglede viden på området”.

Hvad fik du ud af at videreuddanne dig?

”Det var meget inspirerende at møde andre med samme interesse for ordblindeundervisning. Selvom de fleste lærere på min skole efterhånden er klar over, at der findes ordblinde, er det kun ganske få, jeg for alvor kan sparre med i hverdagen”.

”Jeg var overrasket over, hvor lidt jeg egentlig vidste om dysleksi, og hvor omfattende opgaven omkring ordblinde elever er”.

Hvad er vigtigt at vide, inden man begynder på ordblindelæreruddannelsen?

”Du kommer til at bruge en del tid på at læse faglitteratur. Det er selvfølgelig også en stor gevinst. I min hverdag har jeg ofte et ønske om at få læst mere, men får sjældent fundet tiden til det”.

Hvordan bruger du det, du har lært?

”Jeg har fået et langt mere nuanceret blik på både testning og undervisning. Tidligere gik jeg frem efter en kendt skabelon. Nu tilpasser jeg min undervisning i langt højere grad til den enkelte elev”.

Om ordblindelæreruddannelsen

Uddannelsen til ordblindelærer i grundskolen har eksisteret siden august 2018. Københavns Professionshøjskole udbyder alle tre moduler på uddannelsen, og skræddersyr også uddannelsen ift. den enkelte kommune og skole.

Uddannelsen tages af lærere, der ønsker at undervise mere ordblindevenligt i klassen og undervise i særligt tilrettelagte forløb. Som ordblindelærer bliver man også klædt på til at støtte eleverne i deres brug af læse- og skriveteknologi. Ordblindelæreren vil typisk arbejde tæt sammen med skolens øvrige ressourcepersoner, fx læsevejlederen.

Læs mere om ordblindelæreruddannelsen