Gå til indhold

Information om covid-19

Praktik: Socialrådgiver – Campus Kronprinsesse Sofies Vej

Case

På praktikdagen vil de studerende skulle arbejde med en case inden for det sociale arbejdes område. Casen vil repræsentere et eller flere af de sociale problemer man som uddannet socialrådgiver vil kunne komme til at arbejde med. I casen vil vi arbejde med at identificere sociale problemer og deres indvirkning på og i vores samfund. Herunder de mennesker som problemerne påvirker.

Eksempler på sociale problemer kunne være: fysisk- og psykisk vold, misbrug, incest, fattigdom, kriminalitet, sygdom, mm.

Hf-eleverne skal arbejde med hvordan socialrådgivere inden for det socialfaglige område – på en konstruktiv og professionel måde – kan medvirke til forbedring af de livsomstændigheder samfundets udsatte borgere lever under.

Faglige områder

  • Identifikation af centrale aktører – eksempelvis vha. interessentanalyse
  • Netværk og relationers betydning
  • Helhedssyn som socialfagligt redskab
  • Borgerinddragelse
  • Risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer, mestringsstrategier og resiliens
  • Politiske og organisatoriske processer og værktøjer inden for det sociale område
  • Myndighedssocialrådgiverens ansvar i forhold til samfundets udsatte borgere

Program

Opdateres

Kontaktoplysninger

Praktisk

Hvor:

Online – deltagere modtager yderligere oplysninger senere

Hvornår:

Onsdag d. 18. november 2020
kl. 9.00-12.00.

Andet: