Gå til indhold

Hf-praktik på Københavns Professionshøjskole

Hf-praktik 2024

Dato: Onsdag d. 20. november 2024
Tidspunkt: Kl. 9-13 (enkelte uddannelser kan have længere forløb)

Hvilke praktikforløb tilbyder Københavns Professionshøjskole

Hvad er en professionsbacheloruddannelse, og hvordan er det at læse til fx lærer, pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver? Kom tæt på Københavns Professionshøjskole og prøv kræfter med vores uddannelser, når vi slår dørene op for hf-praktik i uge 47, 2024

Hvem kan deltage?

Københavns Professionshøjskole tilbyder praktikforløb for hf-elever på 3. semester i Region Hovedstaden. Praktikforløbene giver hf-eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med Københavns Professionshøjskole og vores professionsrettede uddannelser som forberedelse til at skulle træffe valg om videregående uddannelse. Praktikforløbene udbydes som forløb inden for tre forskellige fagområder, og hf-elever kan deltage i et forløb med relevans til deres interesser og fagpakkeundervisning.

Hvordan foregår et praktikforløb?

Praktikdagen foregår i uge 47 med cases inden for det samfundsfaglige, sundhedsfaglige og pædagogiske område.

Hf-eleverne bliver undervist af studerende fra Københavns Professionshøjskole under supervision af en underviser.

Hvilke praktikforløb tilbyder Københavns Professionshøjskole?

Tilmelding

Tilmeldingsproceduren er bygget op således:

  • KP åbner for indmelding af ønsker til praktikforløb i perioden 17. juni til 16. august 2024. Der er tale om en interessetilkendegivelse og ikke en egentlig tilmelding
  • Hf-skoler kan indmelde hold til forløbene. Et hold kan være mellem 5 og 28 elever.
  • Der skal for hvert forløb deltage en hf-lærer pr. hold skolen sender.
  • Efter 16. august 2024 fordeler KP pladser på praktikforløbene på baggrund af interessetilkendegivelsen
  • I fordelingen af elever på forløb kigges der bl.a. på skolestørrelse, geografi og skolernes ønsker til forløb
  • Senest 2. september 2024 melder KP tilbage til hf-skolerne, hvor mange elever fra hver skole der kan deltage på hvert forløb.

Kontakt

Generel information, spørgsmål vedrørende tilmelding osv.:

brobygning@kp.dk

For information fagligt indhold, kontakt den/de på praktikforløbet oplyste fagpersoner.

Hvad kan jeg blive?

Er du i tvivl om dit studievalg? Læs om vores 23 uddannelser, tag uddannelsestesten og find den uddannelse, der passer til dig.