Gå til indhold

Information om coronavirus

HF-praktik på Københavns Professionshøjskole

Digital HF-praktik 2020

Dato: Onsdag d. 18. november 2020
Tidspunkt: kl 9.00-12.00.
Sted: Praktikdagen afvikles digitalt

Københavns Professionshøjskole har besluttet, at HF-praktik afvikles 100% digitalt grundet Coronasituationen. Vi vender tilbage snarest med beskrivelse af afvikling af dagen og tilmeldingsprocedure.

Om Praktikken

Hvad er en professionsbacheloruddannelse, og hvordan er det at læse til fx lærer, pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver? Kom tæt på Københavns Professionshøjskole og prøv kræfter med vores uddannelser, når vi slår dørene op for Online HF-praktik den 18. november 2020.

Hvem kan deltage?

Københavns Professionshøjskole tilbyder praktikforløb for HF-elever på 3. semester i Region Hovedstaden. Praktikforløbene giver HF-eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med Københavns Professionshøjskole og vores professionsrettede uddannelser som forberedelse til at skulle træffe valg om videregående uddannelse. Praktikforløbene udbydes som online forløb inden for tre forskellige fagområder, og HF-elever kan deltage i et forløb med relevans til deres interesser og fagpakkeundervisning.

Hvordan foregår et praktikforløb?

Praktikdagen foregår online onsdag den 18. november fra kl 9.00-12.00 med cases inden for det samfundsfaglige, sundhedsfaglige og pædagogiske område.

HF-eleverne bliver undervist af studerende fra Københavns Professionshøjskole under supervision af en underviser.

Hvilke praktikforløb tilbyder Københavns Professionshøjskole?

Sundhedsfaglig praktik

Samfundsfaglig praktik

Pædagogisk og lærerfaglig praktik

Forberedelse før praktikdagen

Praktikdagen tager afsæt i en faglig case, som hf-eleverne får udleveret på dagen. Som forberedelse til praktikdagen (og evt. i forbindelse med projektuge) kan fagpakkelæreren vælge at lade eleverne orientere sig i de emneområder og links til anden relevant litteratur, som vi har lagt ind under hver enkelt praktikbeskrivelse.

Tilmelding

Tilmeldingsproceduren er bygget op således:

  • I skal tilmelde hele hold/klasser til den enkelte case med udgangspunkt i, at en klasse er ca. 25 elever.
  • Når I tilmelder et hold/en klasse til en case, så bliver man bedt om at en ansvarlig HF-lærer meldes på. Denne HF-lærer skal både fungere som kontaktbindeled til de ansvarlige personer på Københavns Professionshøjskole før arrangementet og være den lærer, der er sammen med klassen på dagen under hele arrangementet. Tilmelder skolen klasser til flere forskellige cases, skal der være en ansvarlig HF-lærer til hver af klasserne, som påtager sig den beskrevne rolle.
  • Tilmeldingsproceduren foretages en case ad gangen – dvs. skal man tilmelde klasser/hold til to cases, skal man igennem tilmeldingsproceduren to gange.
  • Der er yderst vigtigt, at man kun tilmelder sig og optager de pladser, som man ved, at man skal bruge.

Kontakt

Generel information, spørgsmål vedrørende tilmelding osv.:
Jan Svendsen 
Leder af studievejledning
E-mail: jsve@kp.dk

For information om cases eller fagligt indhold, kontakt den/de på casen oplyste fagpersoner.