Gå til indhold

Information om coronavirus

HF-praktik på Københavns Professionshøjskole

HF-praktik 2020

Dato: onsdag d. 18. november 2020
Tidspunkt: kl 9.00-14.00.
Sted: Praktikdagen bliver afholdt på Københavns Professionshøjskolesforskellige adresser.
Tilmelding åbner på denne side: 1. september 2020

Om Praktikken

Hvad er en professionsbacheloruddannelse, og hvordan er det at læse til fx lærer, pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver? Kom helt tæt på studiemiljøet på Københavns Professionshøjskole og prøv kræfter med vores uddannelser, når vi for andet år slår dørene op for hf-praktik onsdag den 18. november 2020.

Hvem kan deltage?

Københavns Professionshøjskole tilbyder praktikforløb for hf-elever på 3. semester i Region Hovedstaden. Praktikforløbene giver hf-eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med Københavns Professionshøjskole og vores professionsrettede uddannelser som forberedelse til at skulle træffe valg om videregående uddannelse. Praktikforløbene udbydes inden for tre forskellige fagområder, og hf-elever kan deltage i et forløb med relevans til deres interesser og fagpakkeundervisning.

Hvordan foregår et praktikforløb?

Praktikdagen foregår onsdag den 18. november fra kl 9.00-14.00 på ét af Københavns Professionshøjskoles campusser i København (Vesterbro eller Nørrebro), Frederiksberg eller Hillerød med cases inden for det samfundsfaglige, sundhedsfaglige og pædagogiske område.

Hf-eleverne vil i løbet af dagen møde studerende, undervisere og studievejledere fra de pågældende uddannelsesmiljøer, og de vil gennem teoretiske og praktiske workshops få indblik i de forskellige uddannelser og samspillet mellem disse. Eleverne bliver undervist af studerende fra Københavns Professionshøjskole under supervision af en underviser og får mulighed for at prøve kræfter med- og komme helt tæt på de udvalgte uddannelser og studiemiljøet på Københavns Professionshøjskole. Der vil også være mulighed for at tale med en studievejleder på dagen.

Hvilke praktikforløb tilbyder Københavns Professionshøjskole?

Forberedelse før praktikdagen

Praktikdagen tager afsæt i en faglig case, som hf-eleverne får udleveret på dagen. De skal ikke på forhånd have læst casen. Som forberedelse til praktikdagen (og evt. i forbindelse med projektuge) kan fagpakkelæreren dog lade eleverne orientere sig i de emneområder og links til anden relevant litteratur, som vi har lagt ind under hver enkelt praktikbeskrivelse.

Kontakt

Generel information, spørgsmål vedrørende tilmelding osv.:
Jan Svendsen 
Leder af studievejledning
E-mail: jsve@kp.dk

For information om cases eller fagligt indhold, kontakt den/de på casen oplyste fagpersoner.

Evaluering og afrapportering

Hf-underviseren sørger efterfølgende for at følge op og evaluere praktikdagen med de enkelte elever – og melde sin feedback tilbage til enten fagpersonen for den enkelte case eller Jan Svendsen